Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 171-180

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 171-180

 

Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 
 171. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L
  
NAOMI
MARIA
HAGA
APPHIA
ETTE
  
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
  
DORUXILA
TROA
GIUDA
 
 
172. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
             CHA                      CON
            ********                   ********
                ?                         GIESU
                ?                         ANRE 
                ?                         RUPHO
                ?                         ANNA
                ?                         SET
                ?                         APRAM
                ?                         ITMAEN
                ?                         DINA
                ?                         SAMUEN
 
 
173. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.
 
GIESU
EVODIA
MANKHO
ACTEMI
ELIHUT 
ITMAEN
MICAEN
GAPRIEN
KHETRON
 
Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
  
LYXANIA
MATTHEU
GIPTAC 
MARIA
 
 
 
174. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
  
CHỒNG                VỢ
************         ******** 
?                    RAKHEN
?                    MARIA 
?                    XIPPORA
?                    ELISABET
?                    GOME
ENCANA                   ?
PHELICH                   ?
APRAM                      ?
ACRIPPA                   ?
BOAT                         ?
 
 
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
Mt 19,6.
 
175. NHÂN VẬT TIẾP THEO !  L
 
ADAM
CAIPHA
ELISA
 
     BARABA
     DORUXILA
           ?
 
Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay vào dấu chấm hỏi.
 
GIESU
TIMON
MARIA
HERODIA
 
 
176. CÙNG TÌM ! L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
ENGIESUMI
BIABENNE
OTXINVANOPI
ATMIKHALA
ENGIOHOSAPHATTI
ANLADAROTO
ENKHUDAMI
 
     Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật GIESU.
 
 
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”
Hs 6,6

 
177. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L
  
Bà IDEVEN    vợ ông  AKHAP
Bà ELISEVA  vợ ông  AHARON
Bà DOVORA  vợ ông  LAPPIDOT
           ?          vợ ông  ACRIPPA 
 
  
178. SẮP XẾP  LẠI !  L
 
 Chỉ có 1 từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại thành 1 tông đồ của Chúa Giêsu. Đó là tông đồ nào ?
 
DUGEA
IRINE
MIONS
ALPAO
DATEI
IAISA
ENGOI
  
 
179.   CON CHỮ BÍ ẨN ! L  
 
Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
      GIUSE 
      BARABA
      KHETLI
      NAKHUM
 
Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên.
 
      GIOAN
      PHILATO
      SIMON
      GIUDA
 
 
 
180. ĐỐ BẠN   ! L
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
 
DALILA có 2 mẫu tự
BINHA có 1 mẫu tự 
GOME có 1 mẫu tự
RUT không có mẫu tự nào.
 
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  


161. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! J
ANRE – TOMA.
 
162. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! J
Thứ 8  -   Thứ 6.
 
163. CÙNG TÌM ! J 
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
ATNAT, ETNA, AVIGAGIN,
GIUDITHA, DALILA, LEA, XIPPORA.
 
164. CÙNG TÌM !  J
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.  HAGA, IDEVEN, MARIA, 
BATSEVA, LYDIA, ADA, COTURA.
 
165.  NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là PHILOLOGO.
 
166. SẮP XẾP  LẠI ! J
 Ngôn sứ OVADIA.
 
167. XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
Từ cùng nhóm là MATTITGIA, vì nó cũng không chứa 1 chữ E nào cả.
 
168. CÙNG TÌM ! J 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
SAMSON, XADOC, PONUEN,
ISAIA, MANKHO, PHETTO, BOAT.
 
169. THỬ TÀI NHỚ ! J
 MẸ                     CON
*******                 *********
MARIA                 GIESU (Mt 1,16)
RAKHAP             BOAT(Mt 1,5)
BATSEVA            SALOMON (2Sm12,25)
EVA                     CAIN (St 4,1)
RUT                    OVET (Mt 1,5)
GIOKHOVET       MOSE (Xh 6,20)
ELISOVA             ELADA (Xh 6,23)
REBECA             GIACOP (St 25,26
 
170. CÙNG TÌM ! J
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
LEA, HERODIA, GAIEN, RUUMA,
 XIPPORA, TABITHA, VATTI.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng