Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 161-170

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 161-170


 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 161. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! L
  
Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 :
 
Theo mẫu tự Alphabet, vị Tông đồ nào :
 
Xếp ở vị trí đầu tiên?
Xếp ở vị trí cuối cùng?
 
  
162. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! L
 
Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 :
 
Theo mẫu tự Alphabet :
 
Tông đồ PHÊRÔ xếp ở vị trí thứ …?
Tông đồ GIUDA ITCARIOT xếp ở vị trí thứ?
 
 
163. CÙNG TÌM ! L 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
TATNATTA
DETNATA
MAVIGAGINNA
AGIUDITHATI
EDALILAAT
ALEAMA
EXIPPORAME 
  
Gợi ý :
 Trong dãy từ này có nhân vật LEA.
  
“Thưa Ngài , nếu tôi được đẹp lòng Ngài
thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.”
St 18,3

 
164. CÙNG TÌM !  L  
  
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh kinh  nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
  
OPHAGATA
ENIDEVENNY
BAMARIAME
ENBATSEVATY
ANLYDIAAT
ENADATI
DECOTURATO
  
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật LYDIA.
 
  
 
165.  NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L 
  
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BOLATTO
ARITIAKHO
PHILIPPHE
GIOKHANAN
POROKHORO


Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây. 
 
BATOLOMEO
PHILOLOGO
ABIATHA
ACKHIPPO    
 
 
“Những ai yêu mến Đức Chúa,
họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.”
Tl 5,31

 
166. SẮP XẾP  LẠI ! L
 
 Chỉ có 1 từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại thành 1 ngôn sứ của Thiên Chúa. Đó là ngôn sứ nào ?
 
SOHEAN
ANGIOA
MESIAN
VIADOA
AIMIGE
AHAKUC
XEIGOP
 
  
167. XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 
 Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nào đó.
  
GIOKHONGIA
ACKHIPPO
PORITKILA 
GIOHOSAPHAT
PHUTONATO
AMMINADAP
PHILILIGO 
GIOKHANAN
ARITIAKHO
 
 Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
  
BENGIAMIN
DIOTREPHET
MATTITGIA
DORUPBAVEN
 

168. CÙNG TÌM ! L  
  
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là nhân vật nào.
 
CASAMSONTA
VEXADOCCI
TOPONUENNA
EKISAIAIO
EMMANKHOPI
TUPHETTOTA
ENBOATTI 
    
Gợi ý :       
Trong dãy từ này có nhân vật SAMSON
 
 
“ Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa 
và đem ra thực hành.”
Lc  8, 21

 
169. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
       
MẸ                       CON
********                   **********
?                        GIESU 
?                        BOAT
?                        SALOMON
?                        CAIN
?                        OVET
?                        MOSE
?                        ELADA
?                        GIACOP
 
 
170. CÙNG TÌM ! L
  
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
 ALEANA
OHERODIANA
IGAIENNI
IRUUMATI
EXIPPORAME
ATABITHATA
EVATTIPA 
 
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật TABITHA.
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 151. NHANH MẮT ! J
Từ nhân vật CAIN ta có 1 nhân vật mới là ACNI.
 
152. NHANH MẮT !  J
Từ nhân vật GIESU ta có 1 nhân vật mới là GIUSE.
 
153.  LOẠI BỚT  !  J
Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy thừa 2 mẫu tự cuối. Ta cứ loại bỏ 2 mẫu tự cuối sẽ tìm thấy những nhân vật cần tìm.
EVA, MOSE, AHARON, GIESU,
QUIRINIO, XOPATRO, TADEO,
PORITCA, PHYGHELO, MONAXON.
 
154.  NHÂN VẬT TIẾP THEO !  J
GAIO. Những mẫu tự ABCDEGHI có mặt trong các nhân vật ở vị trí thứ 3 trong bảng mẫu tự Alphabet. 
 
155. NHÂN VẬT BÍ ẨN   ! J
Những nhân vật đó là :
LINO – ANNA – AMOT
Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 4. Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng. Bạn sẽ tìm ra những nhân vật bí ẩn này.
 
156.  CON CHỮ BÍ ẨN ! J
NAAMAN
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống nhau.
 
157.  NHÌN NHANH NHỚ NHANH !  J
 
QUIRINIO -  PHETTO       Tổng trấn 
ABITHA -   CAIPHA           Thượng tế 
AUGUTTO -  NERON        Hoàng đế La mã
PHERO -      PHAOLO      Tông đồ 
HERODE  -   ACRIPPA      Vua Dothái
TABITHA  -   LADARO       Người chết sống lại 
NAKHUM  -  GIEREMIA    Tiên tri
 
158.  NHÂN VẬT TIẾP THEO ! J
HECMOGHENE
Những mẫu tự ABCDEG có mặt trong các từ giống với vị trí trong bảng mẫu tự Alphabet. Vd : mẫu tự thứ 7 trong từ HECMOGHENE là H và H cũng là vị trí thứ 7 trong bảng mẫu tự Alphabet.
 
159. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! J
PHERO – PHILIPPHE – 
BATOLOMEO  –  GIUDA.
 
160. CÙNG TÌM ! L
Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
ADA, EVA, MINCA,
MARIA, PHEBE, TAMA, OCCPA.

Gb. Nguyễn Thái Hùng