Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 151-160

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 17

 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 151-160
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

  
151. NHANH MẮT ! L
 
 Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
         
ADAM
CAIN
SAUN
TITO
LINO
ENOT
XARA
AMON
 
 
152. NHANH MẮT !  L

Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
           
AGABO
KENAN
TIMON
ARETA 
GIESU
GIOEN
QUATO
GIUDA
 
 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa , Thiên Chúa của ngươi,
 hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn;
 ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Mt 22,37

 
153. LOẠI BỚT  !  L
 
Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 nguyên âm và 1 phụ âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng.
 
EVAMI
MOSENI
AHARONNA
GIESUBI
QUIRINIOMA
XOPATROMA
TADEOMI
PORITCAPA
PHYGHELOME
MONAXONNI
 
Gợi ý : 
 Trong những từ này có nhân vật MONAXON.
 
154.  NHÂN VẬT TIẾP THEO !  L
  
AGABO
TABITHA
HECMA
LYDIA
GIESU
MAGOC
AKHAP
?
 
Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay vào dấu chấm hỏi .
 
RAPHAEN 
GAIO
TECXIO
SIMEON
  
“Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha, ngay giữa đêm khuya đèn nó bị tắt ngúm.”
Châm ngôn 20,20
 
155. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 
Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật. 
Bạn hãy tìm đó là ai ?
 
  LADARO   ITMAEN     NAAMAN     OLIMPA     
  NICAN     KENNAN     KHANAN     LADARO
  AVIGIA    GIORAM     EUBULO      GIERET
  
 
 
156.  CON CHỮ BÍ ẨN ! L 
 
 Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
           
        AXA
        ELIEDE
        NERON
        ONEXIMO
 
Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên.
 
        NAKHUM
        NAAMAN
        LUKIO
        ITXAKHA
 
“Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin 
khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.”
Mt 21,12

 
157.  NHÌN NHANH NHỚ NHANH !  L
 
 Đây là những nhân vật có 1 sự liên hệ với nhau. Bạn hãy nối lại với chúng.
 
QUIRINIO            LADARO
ABITHA              ACRIPPA
AUGUTTO          CAIPHA
PHERO               PHAOLO 
HERODE             PHETTO
TABITHA             NERON
NAKHUM            GIEREMIA 
 
Gợi ý  :  
QUIRINIO & PHETTO là tổng trấn.
 
 
158.  NHÂN VẬT TIẾP THEO ! L
 
ADAM
ABIATHA
DACARIA
EVODIA
ITMAEN
GIOSIGIA
?
 
Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay vào dấu chấm hỏi ?
 
PORITKILA
HECMOGHENE
THEOPHILO
PHILEMON
 
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Mt  16, 16.

 

159. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! L
 
Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 :
 
Vị Tông đồ đứng đầu tiên là ai ?
Vị Tông đồ đứng ở vị trí thứ 5 là ai ?
Vị Tông đồ đứng ở vị trí thứ 6 là ai ?
Vị Tông đồ đứng ở vị trí cuối cùng là ai ?
 
  
160. CÙNG TÌM ! L
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
NADAP
VEVAN
EMINCAT
IMARIAT
OPHEBET
UTAMAP
TOCCPAP
 
Gợi ý :
           Trong dãy từ này có nhân vật ADA.
 

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, 
bằng cứ là chị đã yêu mến nhiều”.
Lc 7,47


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  
 
 141. TÌM KẾM   !  J

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  BAGIESU.
 
142. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J
QUATO.

143.  ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J
Những nhân vật này là :
TOMA, XOPATRO, SIMEON,
ANNA, ITMAEN, PHELICH,
NACGAI, AMON, BALAC, CAIN.
 
144. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J  
Tất cả những nhân vật này đều quên mẫu tự A. Đó là :
AMOT, BELIA, CAIN, DAVIT,
APRAHAM, GIACOP,
KHANANIA, DACARIA, MINA.
 
145. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  !  J
Những nhân vật này là :
XOPHONIA, NATHAN, DANIEN,
MALAKHI, GIOEN, ISAIA,
KHABACUC, NAKHUM,
GIONA, EDEKIEN.
 
146. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  J
Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm. 
MOTHUSELAC, ONEXIPHORO, GIOKHONGIA.
 
147.  XẾP TỪ THEO NHÓM !  J
Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là A. Nhân vật được chọn là ITXAKHA.
 
148.   NHANH MẮT ! J
Từ nhân vật GIOAN ta có 1 nhân vật mới là GIONA.
 
149. CÙNG TÌM !  J 
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 1 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
EPAPRODITO, GIOTHAM, GIOXECH,
ONEXIPHORO, BERECGIA,
HECMOGHENE, THEOPHILO.
 
150. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  COLAUDIA.

Gb. Nguyễn Thái Hùng