Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17  Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 131-140

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 17

 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 131-140
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
  
131. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  !  L
                                                        
Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật mới. Đó là nhân vật nào ?
  
EIBMGU
NAEPHR
KEITTIN
HOALPO
ABATHI
OXPARA
  
132. TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 
EVA
MARIA
XARA
HAGA
ELISABET
GIOKHEVET
 
Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây không cùng nhóm với những nhân vật trên.
 
GIESU
RUT
TAMA
PHEBE
 
 
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Mt 4,4

 
133. TÌM TỪ CÒN THIẾU  ! L
 
           IXAAC + KIT = AXA
           TECXIO – DAVIT = EVA
           ONEXIPHORO – TITO = AXA
 
Vậy :   EVA + GIESU =   ? 
 
Từ nào dưới đây được điền vào dấu chấm hỏi ?
 
AVIHUT 
ADAM
SALOMON
GIUSE
 

 
 134. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   ! K 
  
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
CLOAUIDO
PIHLEOMN
PYHGHLEO
QIURIINO
GOISIIGA
HREODOIN
AELXADNE
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật PHILEMON.
 
 
135. TÌM MỐI QUAN HỆ !  L 

 
GHECSOM   con ông  MOSE 
SET              con ông  ADAM
PHERO        con ông  GIOAN 
?                   con ông  TIME 
 
  
 
136. LOẠI BỚT  !  L
 
Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 nguyên âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng loại ra chúng.
 
EA
ADAMA
RAOU
SUASANNA
TOAMA
AMARIA
AMOTA
OVETA
AGABAO
EALI
 
Gợi ý : 
     Trong những từ này có nhân vật AGABO.
 
 
“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. 
Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”
Mt 5,37

 
137. CÙNG TÌM ! L  
 
 
Những nhân vật phụ nữ trong Thánh Kinh này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
 
ACXA
PHEBE
MINCA
EVODIA
GAIEN 
TIAXA
AVIGAGIN
RAKHEN
 

138. NHANH MẮT  !  L
 
Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn xem những nhân vật này là ai ?
  
EON
NOMIS
ABANAB
USEIG
NIHKA
ESOM
HCEXOIG
OLEHGYHP
ACTIROP
EUSOIG 
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật NOE.
 
 
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Ga 1 5, 12

 
139. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  L
 
 
Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 2 phụ âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.
 
 
BAIE                              TM
NAHANAE                     NT
AHALAEN                     NM
EGIAKI                           MN
AIHA                              PC
ARAHA                          MP
MOHUELAC                  TS
LAAO                             RD
EENE                             TP
NIODEO                         MC
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật NICODEMO.
 
 
 140.  NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  L
 
 
Điền 2 mẫu tự vào dấu ** để hoàn thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu tên 1 nhân vật ở bên phải.
 
 
ITMA ** GIAKIM
QUA ** MA
OLIM ** TROBA
NATH ** RE
TIM ** EXIPHORO
DORUXI ** DARO
HA ** PRIEN
PHE ** DO
GIACO ** LIA
DE ** TTHEU
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật GIACOBE.
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
  
121. NHANH MẮT ! J
 GIOAN - GIONA
 
122. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 Những nhân vật đó là :
TOMA – ANRE – XILA
Hàng ngang thứ 1, bạn ghep những mẫu tự cuối cùng.  
Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3.
Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên.
Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.
 
123. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   ! J
 Người thợ đã bỏ quên 1 chữ ở vị trí thứ tư. Những nhân vật này là :
XINVANO, TIMON, SANTIEN
REBECA, QUATO, PHILATO
GIESU, GIUDA,ITMAEN, CONELIO
 
124. A THỬ TÀI NHỚ ! J
 
CHỒNG                      VỢ
************              ********
KHEVE               GAIEN (Tl 4,17)
DAVIT                 MIKHAN(1Sm18,28
APRAHAM          XARA (St 17,1-17)
ADAM                 EVA (St 3,20)
ACRIPPA            BECNIKE (Cv26,30)
KHUDA               GIOANNA (Lc 8,3)
PHELICH            DORUXILA(Cv24,24
PHILEMON         APPHIA (Plm 2)
 
125. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
MẸ                            CON
*********                     *********
XARA                         IXAAC  (St 21,5)
RAKHAP                    BOAT (Mt 1,5)
HAGA                         ITMAEN (St 16,15)
ANNA                         SAMUEN (1Sm 1,20)
ELISABET                  GIOAN (Lc 1,60)
RUT                            OVET (Mt 1,5)
BATSEVA                    SALOMON (2Sm 12,25)
 
126.  CÙNG TÌM !  J 
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 1 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
HERODE, HERODION, EUTYKHO
ENGIAKIM, AMLIAT, TECXIO, ENMODAM
 
 
127. CON CHỮ BÍ ẨN ! J
 ABIATHA
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống nhau.
 
128. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
MẸ                             CON
********                   *********
HAGA                  ITMAEN (St 16,15)
XARA                  IXAAC (St 21,5)
RUT                    OVET (Mt 1,5)
BATSEVA            SALOMON(2Sm 12,25)
ELISABET           GIOAN (Lc 1,16)
EVA                     ABEN (St 4,2)
MARIA                 MACCO (Cv 12,12)
REBECA             EXAU (St 26,25)
XIPPORA            GHECSOM(Xh 2,22)
ATNAT                 EPRAIM (St 40,52)
 
129. CÙNG TÌM ! J 
        Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
ELISEVA, GOME, BECNIKE
BINHA, ACXA, TABITHA, ANNA
 
130. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
          CHA                       CON
       *********                  ********* 
       ANPHE                       GIACOBE (Lc 6,15)
       DACARIA                   GIOAN (Lc 1,60)
       XANMON                   BOAT (Mt 1,5)
       TIME                          BATIME (Mc 10,46)
       OVET                         GIESE (Mt 1,4)
       GIESE                        DAVIT (Mt 1,5)
       MANOAC                   SAMSON (Tl 13,24)
       MOTHUSELAC          LAMEC (Lc 3,37)
       BOAT                         OVET (Mt 1,5)
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng