Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16  Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 111-120

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 2 * 111-120
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 

 

111. CÙNG TÌM !   L  
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
  
AKHANANIANI
ELOITIT
MONEXIMOMA
EGIOANNA
ANATHANMA
CAPRAHAMMI
ODENAMA
 
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật GIOAN.
 
  
“Lạy Thiên Chúa, Ngài đã nhớ đến con
và không bỏ rơi những kẻ yêu mến Ngài.”
Đn 14,18
 
 
112. CON CHỮ BÍ ẨN ! L
 
 Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
         
          NAKHUM
         BELIA
         PHERO
         GIESE
  
   Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên.
         
         NAAMAN
         GIUSE
         LUKIO
         ITXAKHA
 
 
 
113. NHANH MẮT ! L
 
 
Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
           
ABEN
HOSE
ADAM
LUCA
ATDI
AMOT
HAGA
ANRE
TIME
 
 
 
 
 
“Đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, Người công chính sẽ hiên ngang tiến bước."
Hs 14,10
 
 
114. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, để có thể trả lời cho những câu hỏi sau.

 

ELISABET
HERODE
SIMEON
KHANANIA
GIACOBE
SIMON 
ABIATHA
MATTHIA
ELISEVA
BECNIKE
GIOANNA
QUIRINIO 
AUGUTTO 
PHERO   
TABITHA        
NAKHUM 
GIEREMIA 
NERON
PHETTO
CAIPHA
ACRIPPA
LADARO
APOLYON
PHAOLO 
GIUDA
PHILEMON
BERECGIA
GIOXECH

 
1. Những nhân vật bắt đầu với  nguyên âm A ?
 
2. Những nhân vật có tận cùng bằng nguyên âm  O ?
 
3. Những nhân vật nào có 2 nguyên âm A trở lên ?
 
4. Những nhân vật có 7 mẫu tự  ?
 
 
115. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! L
 
Đây là những nhân vật có 1 sự liên hệ với nhau. Bạn hãy nối lại với chúng.
  
QUIRINIO            GAPRIEN   
KHANAN            ANTIPA
SIMON                 PHELICH
HERODE            TADEO
TABITHA             UETYKHO
RAPHAEN          CAIPHA
ISAIA                  HOSE    
                         
Gợi ý : QUIRINIO & PHELICH là tổng trấn.
 
 
“Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng
và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài.”
Tv 63,5
 
 
116. TÀI NHỚ ! L
 
Thợ sắp chữ đã để mất 1 mẫu tự ở mỗi nhân vật. Bạn hãy tìm và điền vào những nhân vật này.
 
POLYON
AIATHA
BENIKE
GIUA
PHILMON
BERECIA
GIOXEC
 
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật GIUDA.
 

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
Mt 16,25
 
 
117. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 
Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật. 
Bạn hãy tìm đó là ai ?
 
GIESU  ISAIA     ELADA   SIMON     URIGIA
 
SIMON    IXAAC    NERON     ELISA      ISAIA
 
COXAM   MARIA   TERAC  IXAAC     QUATO
 
 
 
118. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 
Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
CHỒNG                         VỢ
************                   ********
HOSE                              ?
GIUSE                             ?
MOSE                              ?
DACARIA                        ?
AMRAM                           ?
LAPPIDOT                       ?
ASUERO                          ?
ENCANA                          ?
 
 
 “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình.”
Dt 13, 4
 
 
119. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  L
 
Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào đúng vị trí. 
 
GIAONNA
AKHIACO
DIONYXOI
NACGIA
SIMOEN
GIOSEU
KHITKIGAI
 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật SIMEON .
 
 
 
“Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặp tình thương.”
Hs 10, 12
 
 
120. TỪ KHÁC BIỆT ! L
 
 
 Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 
ANRE – DAVIT
DAKEU – TITO
ONEXIMO – NERI
DACARIA – TOMA
AHARON – MOSE
LEVI – HYMENE
AMOT –  SUSANNA
 
 
Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY
  
 
 
101. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   ! J
  SUSANNA, ACRIPPA,
ANNA, GIOANNA,
HYMENE, ACKHIPPO, EPENET.
 
102. ĐẢO LỘN  !  J
 Mẫu tự thứ 3 bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ cần đưa mẫu tự cuối cùng về vị trí thứ 3 là đúng.
GIOTHAM, TEPHANO,
PHILATO, GIOKHONGIA, 
ACKHIPPO, PORITKILA,
GIOHOSAPHAT, PHUTONATO,
AMMINADAP, PHILOLOGO.
 
103. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  J
 Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy nguyên âm sau  thay thế vị trí nguyên âm trước cách 1 phụ âm.
GIESU, QUIRINIO, PHILATO
GIACOP, AMALAT, PHAOLO, PACMENA
 
104. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
 GIEREMIA,
Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào được lập lại 2  lần.
 
105. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! J
 Nhân vật được lựa chọn là AMLIAT , vì nếu ghép từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ tạo thành những nhân vật. Vd : ABEN, MOSE & TOMA.
 
106. TỪ KHÁC BIỆT ! J
 MARIA – DACARIA.
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không ở vị trí trước của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet như tất cả các dãy từ khác.
 
107. ALPHABET ! J
 ENE, ENGIAKIM, ENMODAM,
 EPAPRODITO, EPENET, ERATTO,
 EUNIKE, EVA, EVE, EVODIA


108. NHANH MẮT ! J
 TOMA – AMOT
 
109. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J
 Quan sát chữ đã cho, người thợ đã bỏ quean mẫu tự ở vị trí thứ 3. Những nhân vật này là :
DORUXILA, DERET, MARIA
ELISOVA, ELISABET, MACTA
NAOMI, PORITCA, TABITHA
 
110. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 Những nhân vật đó là :
TOMA -  CAIN -  MINA
Bạn chỉ cần ghép những mẫu tự cuối cùng của hàng ngang. Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.

Gb. Nguyễn Thái Hùng