Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 81-90

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 2 * 81-90

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích
.
 
 

81. NHANH MẮT  !  L
 
 
Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc logic nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật này là ai?
 
 

OPG
QIGSP
EBLGT
RVKSKOKP
EBDBSKB
UPNB
BEBN
NPTG
HKVEB
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật E.
 
 
“ Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”
1 Cr 13,7
 
 
82. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  L
 
 
Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 8 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.
 
 
REACKH
ELAONA
 
BAGIER
EMIAAP
 
CODORU
XILATA 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật ACKHELAO.
 
 
 
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô.”
Pl 1,21
 
 
83. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  !  L
 
 
Nhóm nhân vật nào không phù hợp với những nhóm còn lại.
A.

AQUILA
CONELIO
EUTYKHO
HOSE
 
B. 
QUATO
SANTIEN
URIGIA
XAPHIRA
 
C.
GIUSE
IXAAC
LADARO
NERON
 
D.
CAIPHA
GIESU
NATHANAEN
ADAM

 


 
84. SẮP XẾP TỪ  ! L
 
 
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
 
 
AMM       COL         POR        TIA
INA         NTE         OKH        ARI
DAP        EME         ORO       KHO
 
 
 
85. SẮP XẾP TỪ  !  L
 
 
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
 
UKH         KHE         POR
LOR         VET         ILA
AMA         GIO          ITK
 
  
86. CÙNG  TÌM ! L  
 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
DAXIPPORAAN
UNMINCANA
DIRAKHENNA  
DATIAXAMY
ONVATTINE
ENSOVANY
OMNAOMITI
 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật RAKHEN.
 
 
“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo,
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”
Gc 4,6
 
 
87. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  L
 
 
Những từ dưới đây có điểm gì chung ?
 
KHITKIGIA
AUGUTTO 
BATOLOMEO
EUTYKHO
BASABA
POROKHORO
ONEXIPHORO
  
Từ nào không phù hợp với nhóm trên.
  
ACKHIPPO
CORITPO
PHILATO
MANKI
 
 
“Đức tin không hành động là đức tin chết.”
Gc 3,8
 
 
88. XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 
 
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định.
 
BAGIESU
DENA
EVA
DEMA
LEVI
ELIEDE
NICODEMO
RESA
SIMEON
 
 
Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.
 
NOE
REBECA
MARIA
GIOAN
 
 
 
 
89. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
  
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định.
  
EIGTER
AIGPOC
NAXNOM
MASNOS
AHPOLO
AHANOR
MISNOE
 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật SIMEON.
 
  
90. CÙNG  TÌM ! L
 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
 OPUAT
AHAGANI
NOOCPATA
ANAOMITI
DELISABETAN
AKHUNDANI
ETIAXARA
 
 
Gợi ý :      Trong dãy từ này có nhân vật HAGA.

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 
71. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J
 LARADO
 
72. TỪ KHÁC NHÓM  ! J
 SIMEON, vì những nhân vật đã cho là những tông đồ của Chúa Giêsu .
 
73. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  J
 Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy mẫu tự ở vị trí thứ tư bị bỏ sót. Bạn chỉ cần đặt những mẫu tự bị sót vào vị trí thứ 4 thì sẽ hoàn thành tên những nhân vật :
GIESU, GIERET, DIONYXIO, ITMAEN, ELADA, GIULIO, XINTIKHE,
EPENET, GIOKHONGIA
 
74. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J
 Những nhân vật này là :
GIESU - SUSANNA
EUTYKHO - HOSE
DORUXIXI - LADARO
ENMODAM - AMMINADAP
OLIMPA - PATROBA
DAKEU - EUNIKE
KIT - ITXAKHA
IXAAC - ACNI
PUDE - DEMETRIO
NAAMAN - ANTIPA
 
75. CÙNG  TÌM ! J
 Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
XARA, TAMA, XAPHIRA
XILA, MINCA, REBECA, MARIA
 
76. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  !  J
 Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 6 với 8 :
COLAUDIO, COLEOPAT, 
DIONYXIO, DIOTCURI
ENGIAKIM, ACKHELAO, ELISABET
 
77. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J
 Những nhân vật này là :
AMMINADAP, BOLATTO, IXAAC
GIOANNA, MATTHEU, MATTAT
GIUTTO, ERATTO, MATTHAN
 
78. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  !  J
 Những nhân vật này là :
MACTA, ELISABET, CAIN
ACNI, GIUDA, RUT, ERATTO
KHOLOE, LINO, QUIRINIO
 
79. CÙNG TÌM ! J
 Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
MAKHALAT, PUA, MACTA
SUSANNA, SALOME,
DAMARI, EVODIA
 
80. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  J
 Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 4 mẫu tự đầu và 4 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 4 mẫu tự đầu và 4 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm. 
GIOAN – GIESU - SIMON

Gb. Nguyễn Thái Hùng