Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 71-80

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 2 * 71 - 80

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 71. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 
Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra 1 nhân vật có tên trong Tân Ước.  
 
 
ARLDOA
DEKIUA
PAGINE
ANDAIN
GOEINA
DAIOMR
 
   
72. TỪ KHÁC NHÓM  !  L
 
 
PHERO
MATTHIA
PHAOLO
TOMA
BATOLOMEO
GIUDA
 
Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây không cùng nhóm với những nhân vật trên.
 
SIMEON
TADEO
GIACOBE
ANRE
 
 
“Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa mà con phải thiệt thân.”
Tv 69,10
 
 
73. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   ! L
 
 
Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 1 phụ âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.
 
 
GIEU                              S
GIEET                            R
ĐIOYXIO                       N
ITAEN                             M
ELAA                               D
GIUIO                              L
XINIKHE                        T
EPEET                             N
GIOHONGIA                  K                  
 
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật GIESU.
 
  
74. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  L
 
 
Điền 2 mẫu tự vào dấu ** để hoàn thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu tên 1 nhân vật ở bên phải.
 
 
GIE ** SANNA
EUTYK ** SE
DORUXI ** DARO
ENMOD ** MINADAP
OLIM ** TROBA
DAK ** NIKE
K ** XAKHA
IXA ** NI
PU ** METRIO
NAAM ** TIPA.
 
 
Gợi ý : 
Trong những từ này có nhân vật SUSANNA.
 

75. CÙNG  TÌM ! L 
 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
 
UXARAT
ETAMAN
OXAPHIRAT
AXILAN
IMINCAN
AREBECAT
EMARIAM
 
 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật XARA.
 
  
76. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
 
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ? 
  
CALOUOID
CELOOTEP
DNOIYOIX
DTOICIRU
EIGNAMIK
AHKCEOAL
ESILATEB
 
 
Gợi ý :  Trong những từ này có nhân vật COLEOPAT.
 
 
  
“ Kẻ  nghe Lời  và  hiểu thì tất nhiên sẽ sinh hoa  kết  quả.”
Mt 13,23
 
 
77. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  ! L 
 
 
Điền 2 mẫu tự giống nhau để hoàn thành tên nhân vật.

 
A**INADAP
BOLA**O
IX**C
GIOA**A
MA**HEU
MA**AT
GIU**O
ERA**O
MA**HAN
 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật IXAAC.
 
 
78. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG !  L
 
 
Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi mẫu tự đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ.
 
 
….ACTA
….LISABET
….AIN
….CNI
….IUDA
….UT
….RATTO
….HOLOE
….INO
….UIRINIO
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật RUT.
 
 
 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,
vì đó là điều đẹp lòng Chúa.”
Cl 3,20
 
 
79. CÙNG TÌM ! L 
 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
AMAKHALATI
APUAT
IMACTAP
USUSANNAT
OSALOMET
ADAMARIT
MEVODIAT
 
 
Gợi ý :      Trong dãy từ này có nhân vật SUSANNA.
 

 
80. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  L
 
Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 5 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.
 
KHETGIO
ANCARA
 
RETAGIE
SUNAAM
 
GAPASIM
ONATAT
 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật GIESU.
 
  
 “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”
Mt 6,21
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 16 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 61.  CÙNG SUY NGHĨ  ! J
ITXAKHA . Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ đầu của từ thứ 2, theo trật tự alphabet.
AQUILA
B ATIME
LAMEC
D ORUXILA
SALOME
G IOKHANAN
GIOXECH
ITXAKHA
  
62.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J
MARIA. 
 
63.  TÌM TỪ CÒN THIẾU  ! J
       Từ được lựa chọn là : IXAAC, vì ta lấy số la mã của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd : 
XEDA – NACGAI = IXAAC
    X    -  I    =  IX
 
64. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! J
Ta đảo mẫu tự ở vị trí số đầu xuống vị trí hàng thứ 3.
GIESU, DAVIT, MARIA, 
ELADA, GIOAN, ELYMA
LAMEC, APOLO, QUATO
 
65. LOẠI BỚT  !  J
Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A và theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác.
BINHA, AVISAC, HERODIA
OOCPA, TABITHA, GAIEN, GIOKHEVET.


66. LOẠI BỚT  !  J
EVA, MARIA, GIESU, ADAM,
PHERO, AKHIM, GIOXECH, REBECA,
 XANMON, PERET
 
67. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! J
Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7.
DORUXILA, DIONYXIO,
ENGIAKIM, GIEREMIA,
HERODION, GAMALIEN, KHANIANIA
 
68. NHANH MẮT  !  J
Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng liền sau nó.
MACTA, KHANANIA, BANABA
GIESU, LADARO, MATTHEU
EVA, TOMA, PHILATO, ADAM
 
69. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  J
GIESU, ABIATHA, BECNIKE
EPAPRODITO, DORUXILA, GIOANNA
ITXAKHA, POROKHORO
GIUSE. HECMEGHENE
 
70. CÙNG TÌM ! J 
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
GIULIO, BENGIAMIN, PELEC
RODO, PHAOLO,
BASABA, PHUTONATO

Gb. Nguyễn Thái Hùng