Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy Tập 2 * 61-70

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 16
 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 2 * 61-70

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
 

61.  CÙNG SUY NGHĨ  ! L
 
 
Những từ dưới đây được sắp xếp theo một trật tự lôgíc nhất định.
 
 
AQUILA
BATIME
LAMEC
DORUXILA
SALOME
GIOKHANAN
GIOXECH  
 
Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào trong số các từ dưới đây.
 
ACRIPPA
ITXAKHA
MOSE
KHETLI
  

62.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 
Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật mới.
 
 
UDERM
OATNE
MEXSO
ITXKA
AMARI
MOETS
 
  

63.  TÌM TỪ CÒN THIẾU  !  L
 
          
            AVIHUT – EVA = TABITHA
           TECXIO -  AXA =  GIESU
           ONEXIPHORO – EVE = DAVIT
 
Vậy : XEDA – NACGAI =   ? 
 
Từ nào dưới đây được điền vào dấu chấm hỏi ?
 
 
HERODE
ANRE
IXAAC
GIACOP
 

64. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
EGISU
VDAIT
RMAIA
AELDA
OGIAN
YELMA
MLAEC
OAPLO
AQUTO
 
Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật GIESU.
 

65. LOẠI BỚT  !  L
 
Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 chữ cái vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng.
 
BINAHA
BAVISAC
HERODICA
ODOCPA
TABITHEA
GAGIEN
GIHOKHEVET
 
Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật AVISAC.
 
 
  
66. LOẠI BỚT  !  L
 
Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 nguyên âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng.
 
EVIA
MAREIA
GIESIU
ADAMO
PHUERO
AKHIIM
GIOXAECH
REBIECA
XANOMON
PERUET
 
Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật XANMON.
 
  
“Ai yêu mến Thầy,  thì sẽ giữ lời Thầy.”
Ga 14,23
 

67. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! K
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
DROUXLIA
DOINYIXO
EGNIAIKM
GEIREIMA
HREODOIN
GMAALEIN
KAHNAINA
 
 Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật ENGIAKIM.
 
  
“Chính Thầy là Sự sống lại và là Sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
Ga 11,25
 
 
68. NHANH MẮT  !  L
 
 
Những từ này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
 
LYBSY
IGYMYMHY
AYMYAY
EHDRT
KYCYQN
LYSSGDT
DUY
SNLY
OGHKYSN
YCYL
 
Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật KHANANIA.
 

69. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  L
 
Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 2 nguyên âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.
 
 
GIS                               UE
BIATH                           AA
BCNIK                           EE
EPAPRDIT                    OO
DRUXIL                         AO
GIONN                          AA
ITXKH                           AA
PORKHOR                    OO
GIS                               EU
HECMGHEN                 EE
 
 
Gợi ý :      Trong những từ này có nhân vật GIESU.
 
 
“Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống.”
Mt 16,17
 
70. CÙNG TÌM ! L 
 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
 
IGIULIONA
ABENGIAMINIT
APELECIM
ERODOPI
APHAOLOTA
EBASABANI
EPHUTONATOMI
 
 
Gợi ý :      Trong dãy từ này có nhân vật PHAOLO.
 
 
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”
Hs 6,6
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
51. NHANH MẮT  !  J
Đáp án : Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối là tìm được nhân vật cần tìm.
AHARON, PERET, KHANOC,
 EUBULO, EPAPRODITO,
ONEXIPHORO, DORUPBAVEN, GIACOP, XANMON, PHAOLO.
 
52. XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
Đáp án : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là I. Nhân vật được chọn là TABITHA.
 
53. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   ! J
Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6.
ITMAEN, AVIHUT, EUBULO
HERODE, GIULIO, EPENET, GIOXEP.
 
54. NHANH MẮT ! J
Đáp án : Từ nhân vật TOMA
 ta có 1 nhân vật mới là AMOT.
 
55. ĐẢO NGƯỢC ! J
Đáp án : Chỉ cần thay thế mẫu tự đầu tiên bằng mẫu tự đứng ngay sau nó.
MARIA, DAMARI, OOCPA
MINCA, REBECA ,
SUSANNA, RAKHAP. 
 
56.  THỬ TÀI NHỚ ! J
Đáp án:
              CHỒNG                    VỢ
              ***********             ********               
              KHEVE             GAIEN (Tl 4,17)
              DAVIT               MIKHAN (1Sm 18,28)
               APRAHAM      XARA (St 17,1-17)
              ADAM               EVA (St 3,20)
              ACRIPPA           BECNIKE (Cv 26,30)
              KHUDA             GIOANNA (Lc 8,3)
              PHELICH           DORUXILA (Cv 24,24)
              PHILEMON       APPHIA (Plm 2)
 
57. ĐẢO LỘN  ! J
Đáp án : Mẫu tự đầu tiên bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ cần đưa mẫu tự cuối cùng về vị trí đầu tiên là đúng.
ADAM, GIOAN, TERAC, ABIATHA
SUSANNA, ITXAKHA, XOPATRO, APRAHAM.
 
58. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  J
Đáp án : Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy nguyên âm sau  thay thế vị trí nguyên âm trước cách 1 phụ âm.
              BATSEVA, AVIGAGIN, TRYPHOXA
ELISABET, PORITKILA,
SUSANNA, HERODIA.
 
59. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
Đáp án : HYMENE.
Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào được lập lại 2  lần.
 
 
60. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   ! J
Đáp án : Những nhân vật này là :
PHILATO, GIEREMIA, TEPHANA
PHOTUNATO, BATIME, CAIPHA
EVA, MARIA, DAKEU, KHANANIA.
 
 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng