Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 51-60

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  51-60

 

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích.

 

51. NHANH MẮT  !  L

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật này là ai?

NORAHA

TEREP

CONAHK

OLUBUE

OTIDORPAPE

OROHPIXENO

NEVAHPUROD

POCAIG

NOMNAX

OLOAHP

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật PERET. 

 

52. XẾP TỪ THEO NHÓM  ! L

 

Các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định.

 

BAGIESU

PORITKILA

MARIA

ACRIPPA

LEVI

NAKIXO

 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên.

 

TABITHA

SAMUEN

TEPHANA

THEOPHYLO

 

Hãy sẵn sàng,

vì  chính giờ  phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Lc 12,40

 

53. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định.

MTINEA

IVATUH

BUEOLU

REHEDO

UIGOIL

EPETEN

OIGPEX

 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật GIOXEP.

 

54. NHANH MẮT ! L

Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.

      

ABEN

TOMA

HOSE

ADAM

LUCA

ATDI

HAGA

ANRE

TIME

 

55. ĐẢO NGƯỢC ! L

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự đầu tiên. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.

LARIA

CAMARI

NOCPA

LINCA

QEBECA

RUSANNA

QAKHAP

 

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật MARIA.

 

Chính Thầy là Sự sống lại và là Sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết,

cũng sẽ được sống.

Ga 11,25

 

56. THỬ TÀI NHỚ  ! L

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

CHỒNG                VỢ

************          ********

        ?                      GAIEN 

        ?                      MIKHAN

        ?                      XARA

        ?                      EVA

         ?                      BECNIKE

        ?                      GIOANNA

        ?                      DORUXILA

        ?                      APPHIA

 

57. ĐẢO LỘN  !  L

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí của nó.

 

DAMA

IOANG

ERACT

BIATHAA

USANNAS

TXAKHAI

OPATROX

PRAHAMA

YXANIAL

ONAXONM

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật ADAM.

 

58. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  L

 

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào đúng vị trí.

BATSAVE

AVIGIGAN

TRYPHAXO

ELISEBAT

PORITKALI

SASUNNA

HOREDIA

 

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật HERODIA.

 

59. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! L

Các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.

AVIHUT

BILOAM

GIPTAC

MICAEN

MONASE

NYMPHA

NAKHUM

   Từ nào dưới đây không thuộc nhóm trên.

SIMEON

HYMENE

GAPRIEN

BATIME

 

Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.”

Lc 22,40

 

60. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  L

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 1 nguyên âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.

PHILTO                          A

GIEREMA                       I

TEPHNA                         A                                                        

PHOTUNTO                    A

BATME                             I

CAPHA                             I

VA                                     E

MARA                                I

DAKU                               E

KHANANA                        I

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật EVA.

 

“Chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa.”

 

2Cr 5,13

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 

++++++++++++++++++++

 

Lời giải đáp

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY  41-50

 

41. ALPHABET ! J

 

Đáp án: ADAM, GIESU, GIULIO, HERODIA

ITXAKHA, RUPHO, RUT

SAMUEN, THEOPHYLO, TIMOTHE.

 

42. NHANH MẮT ! J

Đáp án:       CAIN - ACNI.

 

43. NHÂN VẬT BÍ ẨN  !  J

Đáp án : Những nhân vật đó là :

GIESU - MARIA -  GIUSE.

Bạn chỉ cần ghép những mẫu tự đầu tiên của hàng ngang. Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.

 

44. CON CHỮ BÍ ẨN ! J

Đáp án : NICANO.

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật tự alphabet.

 

45. TỪ KHÁC BIỆT ! J

Đáp án : GIUSE - MARIA .

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không trùng với mẫu tự đầu tiên của nhân vật sau như tất cả các dãy từ khác.

 

46. THỬ TÀI NHỚ !    J

1. BATSEVA, BECNIKE, BINHA.    

2. GIEREMIA.  

3. GIUDA, GIOAN, GIACOBE.

4. GIACOP, GIAIA, GIUSE, GIOXEP.

 

47. LOẠI BỚT  !  J

Đáp án : E, MOSE, GIESU, PHERO

AKHIM, GIOXECH, SUSANNA

TOMA, AHARON, GIACOBE.

 

48. THỬ TÀI NHỚ ! J

1.    GIOANNA, SUSANNA, MARIA

NATHAN, MALAKHI, ISAIA

OVADIA, MATTHIA.

2.  REBECA, ETTE, ELISABET

ELISEVA, BECNIKE, PHEBE, GIEREMIA .

3.  GIOANNA, SUSANNA

     NATHAN, BENGIAMIN.

4.    ETTE, GIOANNA, SUSANNA

 MATTHIA, PHILIPPHE, MATTHEU.

 

49. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! J

Đáp án:

QUIRINIO - PHETTO             Tổng trấn

ABIATHA -  CAIPHA             Thượng tế

AUGUTTO - NERON             Hoàng đế La mã

PHERO   -    PHAOLO            Tông đồ

HERODE  - ACRIPPA             Vua Dothái

TABITHA  -  LADARO           Ng.chết sống lại

NAKHUM   -  GIEREMIA      Tiên tri

 

50. THỬ TÀI NHỚ ! J

Đáp án:

CHỒNG               VỢ

***********            ********

HOSE                 GOME (Hs 1,3)

GIUSE                MARIA (Mt 1,16)

MOSE                 XIPPORA (Xh 2,21)

DACARIA          ELISABET (Lc 1,5…)

AMRAM            GIOKHEVET(Xh 6,20)

LAPPIDOT         DOVORA (Tl 4,4)

ASUERO            ETTE (Et 2,18)

ENCANA           ANNA (1Sm 1,19)

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng