Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngọn đèn cháy sáng

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NGỌN ĐÈN CHÁY SÁNG

 

     Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm lớn của Giáo hội, nơi đây Giáo hội tôn vinh Một Chúa nhưng có ba Ngôi vị. Mỗi ngôi vị đảm nhiệm những chức vụ khác nhau nhưng đều là một Thiên Chúa duy nhất. Đã gọi là mầu nhiệm thì bằng sức người không ai có thể hiểu thấu, chỉ khi  nào người ta nhìn bằng con mắt đức tin thì mới hy vọng am hiểu cho tỏ tường được.

 

     Là người Kytô hữu, ai cũng hiểu rằng Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúa Cha yêu Chúa Con nên sinh ra Chúa Con là Ngôi Hai. Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con nảy sinh Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba. Hay nói khác đi Chúa Thánh Thần là kết quả tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con. Ngôi Cha sáng tạo, Ngôi Hai cứu chuộc và Ngôi Ba thánh hóa. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiệp nhất trong công cuộc sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa và yêu thương con người.

 

     Ở đâu có tình yêu hiệp nhất, ở đấy có hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tâm hồn mỗi Kytô hữu là Đền thờ của Ba Ngôi. Ba Ngôi yêu thương con người như vậy, thì mỗi người cần phải có thái độ nào trước từng Ngôi vị?

 

     Tin mừng hôm nay Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về sự hiện diện và vai trò cũng như tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16, 15) Tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con là một. Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế vén mở bức màn bí mật về Ba Ngôi. Đó là những chứng từ hùng hồn nhất mà không ai có thể phủ nhận. Chỉ có Đấng từ trời xuống mới có thể nói chuyện của trời. Chỉ có Đấng toàn năng cao cả, mới có thể sáng tạo được muôn loài, chỉ có Đấng Cứu Thế mới có thể cứu độ muôn loài, chỉ có Đấng là tình yêu mới có thể liên kết, hiệp nhất và trao ban hòa bình. Và có những sự thật trên trời mà tự sức con người, chúng ta không thể nào hiểu thấu. Lúc này Thánh Thần tình yêu, Ngài sẽ giúp ta thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16, 13)

 

     Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương con người, sự thật đó không còn gì để chối cãi, phần còn lại vẫn tùy thuộc vào con người. Con người có thái độ nào trước tình yêu của Ba Ngôi. Con người cần phải đáp trả như thế nào trước tình yêu cao cả và vĩ đại ấy. Nhân loại có nhìn nhận sự hiện diện hữu hình của Ba Ngôi trong đời sống mình hay không? Có lẽ con người cần nên dừng lại và tự hỏi mình Thiên Chúa của tôi bây giờ ở đâu? Ba Ngôi Thiên Chúa bây giờ ở đâu, tại sao đời sống của tôi luôn thiếu vắng sự hiện diện của Ba Ngôi chí thánh?

 

     Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội mời gọi chúng ta quay trở về để nhìn lại ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho mình qua công cuộc sáng tạo và cứu chuộc. Có lẽ chúng ta để Ba Ngôi trôi dần vào quên lãng, cho nên Ngôi đền thờ nơi cung lòng mỗi người chúng ta lúc nào cũng lạnh tanh vì thiếu sức sống, thiếu niềm tin, thiếu tình yêu.

 

     Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng hằng cư ngụ trong Đền thờ tâm hồn con. Xin giúp con ngày một biết tín thác, yêu mến và can trường làm chứng cho tình yêu vĩ đại này. Còn gì hạnh phúc hơn có Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương và bảo vệ mình. Xin giúp con biết sống xứng đáng là nơi cư ngụ của Ngài. Chớ gì ngọn lửa tin yêu, phó thác và lòng mến nơi con luôn là ngọn đèn cháy sáng trong Đền Thờ Ba Ngôi.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.