Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính Các Thánh Anh Hài

Tác giả: 
Thanh Sơn
 
 
KÍNH CÁC THÁNH ANH HÀI
Mt.2, 16-18
 
 
 
 
 
Hôm nay lễ thánh Anh Hài
Các Ngài vô tội nhưng ai giết Ngài?
Ngài mang hình ảnh Ngôi Hai
Ngài vừa nhập thế chông gai đã nhiều
 
 
 
Ngài là ánh sáng "Tình Yêu"
Cứu chuộc nhận loại khỏi điều nhuốc nhơ
Ác thay! thần dữ đã chờ
Nghe tin Ngài đến còn ngờ chiêm bao
 
 
 
Mời ba Đạo Sĩ kia vào
Hỏi thăm cho rõ nơi nào Ngài Sinh
Ác tâm thần dữ chờ rình
Sai quân lính tới thình lình ra tay
 
 
 
Hêrôdê bạo chúa cuồng say!
Ngươi ham quyền thế ra tay giết Ngài
Lương tâm ngươi đã làm sai
Biết bao nhiêu vị Anh Hài giết đi
 
Ngàn năm sử sách còn ghi
Bao việc gian ác những chi ngươi làm
Lòng ngươi ích kỷ, hiểm nham
Chỉ vì danh lợi tham lam cho mình
 
 
 
Vét vơ xây những cung đình
Dân oan đói rét mặc tình dân oan
Miễn sao mình lắm hột xoàn
Ngồi trên yến tiệc an nhàn vinh thân
 
 
 
Gây bao tội ác với dân
Làm hư đất nước "Tiền Nhân" bao đời
Cuộc sống sa đọa ăn chơi
Công an đàn áp khắp nơi dân lành
 
 
 
Trong tay vũ khí quyền hành
Giết Ngài đã xuống ơn lành cho ngươi
Ngươi ban luật lệ giết người
Phá thai là giết tiếng cười "HÀI NHI"
 
 
 
Hỏi rằng em có tội gì?
Phân thây từ lúc chưa đi chào đời
Không được mở miệng cất lời
Quẳng vào thùng rác cho người nuôi heo
 
 
 
Thịt da em lộn tùng phèo
Giết em chẳng chút kỳ kèo lương tâm
"Linh Hồn" em vẫn khóc thầm
Em là Các Thánh lặng câm "ANH HÀI"
 
 
 
Em là hình ảnh NGÔI HAI
Hôm nay mừng kính CÁC NGÀI cúi xin
Thế giới thay đổi cách nhìn
Giữ gìn LUẬT CHÚA niềm tin, công bình
 
 
 
Thanh Sơn 28.12.2010
Ngày lễ kính các Thánh ANH HÀI.
 
 
*********************************************************