Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca và Hiệp Lễ cho ngày Tết

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Lễ tạ ơn tất niên

Đáp ca: Thánh vịnh 144 https://youtu.be/uygln4ijkNA

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa https://youtu.be/JQggEVAa9xo

 

Lễ giao thừa

Đáp ca: Thánh vịnh 120 https://youtu.be/NsZp_JVcHmU

 

Mồng 1 Tết:

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến: https://youtu.be/N609_oRSZmE

Đáp caKỳ công của Chúa https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ

Hiệp lễ:

Kết lễ: Vui ngày xuân mới https://youtu.be/Fhlnid114rQ 

 

Mồng 2 tết:

Đáp ca: Thánh vịnh 127 https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg

Hiệp lễ: Thắp nén hương lòng https://www.youtube.com/watch?v=l-1QyTIFRfY

 

Mồng 3 tết:

Đáp ca: Thánh vịnh 103 https://youtu.be/OZCs2z6J60o

Hiệp lễ: 

Ví như: https://youtu.be/0YM2zcsOopY    

Có cũng như không: https://www.youtube.com/watch?v=Z4eN5LqsYXE