Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa tình yêu

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

 

Ai trong chúng ta cũng hiểu sứ vụ cao cả của Đức Giêsu đến trần gian này là để mặc khải cho mọi người biết mầu nhiệm Nước trời. Đó là mầu nhiệm của tình yêu thương, quyền năng và uy lực của Thiên Chúa. Sự mặc khải của Đức Giêsu trọn vẹn nhất bởi Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng từ trời đến trần gian để nói cho con người mọi sự về trời. Đó cũng là mặc khải toàn vẹn, ngoài Ngài ra không cần sự mặc khải nào khác nữa.

 

          Phép lạ chữa lành mọi bệnh tật của Đức Giêsu hôm nay không chỉ mặc khải cho chúng ta tình yêu thương vô biên của Ngài nhưng còn minh chứng quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Nếu không phải là Ngài, thì làm sao có thể đẩy lùi mọi bệnh hoạn, tật nguyền cũng như các thế lực ác thần: “Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.” (Mc 1, 34)

 

          Có một vấn đề chúng ta cần ý thức đó chính là việc Đức Giêsu đến trần gian không phải để giải quyết mọi vấn đề sinh lão bệnh tử, nhưng là để dạy chúng ta mầu nhiệm về đau khổ, mầu nhiệm của cuộc sống. Đối với Ngài: giàu nghèo, khỏe ốm… thực sự không bao giờ quan trọng. Bởi Ngài làm chủ chúng. Thế nhưng Ngài muốn dạy nhân loại tìm được ý nghĩa cuộc đời sau sự sống đời này. Ngài muốn con người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống thông qua đau khổ. Và chính Ngài cũng đã sống và từng sống như thế để làm gương cho chúng ta.

 

          Nếu như có ai đó thật đau khổ cũng không khổ bằng những nỗi thống khổ mà Đức Giêsu đã chịu trong cuộc khổ nạn. Nỗi thống khổ từ thân xác cho đến tâm hồn, nỗi đau đớn của sự cô đơn khi cảm giác mình bị bỏ rơi. Ngài là Thiên Chúa đã nói, đã làm và đã sống, Ngài đã làm gương cho đến tận cùng mọi khía cạnh tinh tế của cuộc sống. Việc còn lại của con người là am hiểu sứ điệp của Thiên Chúa và mau mắn thi hành.

 

          Thiên Chúa không đến trần gian để giải quyết mọi vấn nạn của con người nhưng Ngài trao ban cho họ quyền làm người và làm chủ cuộc sống. Con người có đầy đủ khôn ngoan, thông minh chăm lo cho cuộc sống của mình dưới sự vận hành của bộ máy tuần hoàn của Tạo Hóa. Thế nên, việc làm thế nào tìm ra được ý nghĩa cuộc sống quan trọng hơn rất nhiều việc làm thế nào để tồn tại trong cuộc đời này.

 

          Mặc dầu trao cho con người quyền tự do làm chủ cuộc sống nhưng bổn phận của nhân loại vẫn là nhận ra sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Ngài trong cuộc đời họ. Mấu chốt của vấn đề cũng chính là đây. Làm thế nào để có thể tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời mình mới là vấn đề cực kỳ quan trọng. Một khi đã nhận ra Ngài, thì việc tin nhận và bước đi theo Ngài cũng không thực quá khó khăn.

 

          Sở dĩ con người khó chân nhận Thiên Chúa cũng chỉ vì họ quá cậy dựa vào sức riêng mình, như Đức Giêsu, cả đời chỉ biết sống yêu thương và vâng phục Thiên Chúa. Xin giúp con can đảm tin tưởng tín thác tuyệt đối vào Ngài, là Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, đầy nhân hậu và giàu lòng thương xót. Cuộc sống này con có thể mất đi tất cả, đừng bao giờ luyến tiếc, nhưng hãy đau đớn khi đánh mất chính Thiên Chúa Tình Yêu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.