Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 19

Mátthêu - Chương 19

 

VI. Tác vụ tại Giuđê và Giêrusalem
(19:1–25:46)

 

Chương 19

Hôn nhân và ly dị.

1Khi Chúa Giêsu giảng xong những lời ấy, thì xảy ra là Ngài rời bỏ miền Galilê và đi đến biên giới miền Giuđê bên kia sông Giođan§. 2Dân chúng theo Ngài rất đông và Ngài đã chữa lành họ ở đó. 3Một vài người Pharisêu đến để thử Ngài và hỏi: “Một người đàn ông có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không?”. 4Ngài trả lời họ: “Các ông chưa đọc rằng: lúc khởi đầu Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ 5và nói: “Vì người nữ này, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác sao?”. 6Vì thế họ không còn là hai, nhưng là một. Bởi vậy, những gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được tách ra”. 7Họ nói với Ngài: “Vậy tại sao ông Môsê cho phép viết giấy ly dị và rẫy bỏ vợ?”. 8Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì tâm hồn cứng cỏi của các ông mà Môsê đã phải có khoản luật đó, chứ lúc khởi đầu không có như vậy. 9Tôi nói cho các ông hay, ai ly dị vợ ¾ trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp ¾ và lấy người khác thì phạm tội ngoại tình”. 10Các môn đệ của Ngài nói với Ngài: “Nếu tình cảnh người đàn ông với vợ là như thế, thì đừng lấy vợ”. 11Ngài nói với các ông: “Không phải mọi người đều chấp nhận lời ấy, nhưng chỉ có những người được ban cho mà thôi. 12Có những người không thể kết hôn vì từ lòng mẹ họ đã sinh ra như vậy; và có những người không thể kết hôn vì bị hoạn; lại có những người không kết hôn, do chính họ đã từ chối vì Nước Trời. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

 

Chúc lành cho trẻ em.

13Bấy giờ các trẻ em được đem đến với Chúa Giêsu, để Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng; các môn đệ quở mắng chúng, 14nhưng Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. 15Sau khi đặt tay trên các em, Ngài đi tiếp.

 

Người thanh niên giàu có.

16Và này, có một người đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, con phải làm điều tốt lành nào để có được sự sống đời đời?”. 17Ngài trả lời anh ta: “Tại sao anh lại hỏi Tôi về điều tốt lành? Chỉ có một Đấng Tốt Lành mà thôi. Nếu anh ước ao đến với sự sống, thì hãy giữ các điều răn”. 18Anh ta hỏi Ngài: “Thưa điều răn gì?”. Chúa Giêsu trả lời: “Không được giết người; không được phạm tội ngoại tình; không được trộm cắp; không được làm chứng gian, 19hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương người lân cận như chính mình”. 20Người thanh niên đáp: “Những điều đó con đã tuân giữ, vậy con còn thiếu gì nữa?”. 21Chúa Giêsu nói với anh: “Nếu anh khao khát nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, và anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Tôi”. 22Nghe lời này, anh thanh niên buồn bã bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. 23Sau đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Amen, Thầy nói cho các con biết, người giàu có rất khó vào Nước Trời. 24Thầy nói cho các con biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có bước vào Nước Trời”. 25Nghe thấy thế, các môn đệ rất đỗi ngạc nhiên và nói: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?”. 26Chúa Giêsu nhìn họ và nói: “Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể”. 27Rồi Phêrô thưa Ngài: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúng con sẽ được gì?”. 28Chúa  Giêsu nói với các môn đệ: “Amen, Thầy bảo cho các con biết, các con là những người đã theo Thầy, thì trong thời tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển của Ngài, các con cũng sẽ ngự trên mười hai tòa để xét xử mười hai chi tộc Israel. 29Và ai đã bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, con cái, đất đai vì Danh Thầy sẽ nhận được gấp trăm, và sẽ được hưởng sự sống đời đời. 30Nhiều người trước hết sẽ nên sau chót, và người sau chót sẽ nên trước hết.

 

=============

§ Mt 19, 1 Galilê và Giuđê cùng nằm về một phía của sông Giođan, như vậy từ Galilê ở phía bắc Chúa Giêsu đã phải đi đường vòng qua sông Giođan rồi quay lại để vào Giuđê ở phía nam.