Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khởi đầu cuộc đời mới bằng cuộc hoán cải

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - A

Is 9,1-4; 1Cr 1,10-13.7; Mt 4,12-23

 

Chủ đề: KHỞI ĐẦU CUỘC ĐỜI MỚI BẰNG VIỆC HOÁN CẢI

 

Lời Chúa: “Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai loan báo Tin mừng, Ngài đến để đem ánh sáng ơn cứu độ cho những ai đang ngồi trong bóng tối của sự chết, và mời gọi họ hãy ăn năn sám hối để sống hạnh phúc Nước trời:

 

Nước Trời công bố mở màn,

Muốn vào nước đó, tiên vàn ăn năn.

Diệt trừ nết xấu tận căn,

Vững tin vào Chúa muôn năm theo Ngài.

Thực thi Lời Chúa không sai,

Mở mang Nước Chúa sớm mai trọn đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng biết vâng nghe lời Chúa dạy, hoán cải và từ bỏ con đường tội lỗi để bước đi trong ánh sáng tình yêu của ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

thanh tẩy tâm hồn ta thật xứng đáng hiệp dâng thánh lễ.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi chúng con hoán cải vì Nước Trời đã gần đến. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.