Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ván bài lật ngửa

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – C

Am 6,1a.4-7; 1Tm 6, 11-16; Lc 16,19-31

 

Chủ đề : VÁN BÀI LẬT NGỬA

 

Lời Chúa : “Ngươi được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ” (Lc 16,25).

 

Nhập lễ :     

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 26 thường niên hôm nay hé mở cho chúng ta thấy, cảnh chung cuộc thực sự của đời sống. Cuộc sống đời sau tùy thuộc vào kết quả của cuộc sống ngày hôm nay. Chẳng khác nào người chơi bài chỉ thấy được kết quả khi con bài cuối cùng được lật ngửa :

Gương xưa : phú hộ ngạo đời,

Chỉ lo yến tiệc, quên người khổ đau.

Đến khi về cõi đời sau,

Người nghèo được thưởng, kẻ giầu trầm luân.

Ghi tâm suy gẫm ân cần,

Đừng lo hưởng thụ, thành tâm giúp người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta ý thức về cuộc sống đời sau. Để cuộc sống đời này luôn sống thánh thiện, bác ái, yêu thương hầu mai sau sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa hiện thân nơi những người nghèo khó. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Thánh Phaolô khuyên bảo chúng con hãy nên công chính và giàu lòng mến để được sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.