Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm vui sám hối

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – C

Gs 5, 9a. 10-12; 2 Cr 5, 17-21; Lc 15, 1-3, 11-32

Chủ đề : NIỀM VUI SÁM HỐI

 

Lời Chúa :

 

“Phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa chay hôm nay gợi lên cho chúng ta thấy niềm vui của sự trở về. Thiên Chúa là người cha nhân hậu, là Đấng giàu lòng thương xót. Người yêu thương tha thứ đối với các tội nhân, và mặc cho họ phẩm giá làm người :

 

Khổ đau bởi tội gây ra,

Người con xin được thứ tha lỗi lầm.

Cha già đâu có nhẫn tâm,

Hằng chờ hằng đợi lỗi lầm tha ngay.

Điều cần ghi khắc đêm ngày,

Trở về với Chúa hôm nay đừng chờ.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết sám hối và đặt niềm tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa, để trở về giao hòa với Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và bao dung dành cho con cái mình. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.