Tổng thống Phi Luật Tân Duterte sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm quốc gia truyền giáo