Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Video Nhạc ca ngợi trong khóa Thánh Linh 21 B

Video Nhạc ca ngợi trong khóa Thánh Linh 21

Phần II

 

1. Này Thần Khí Chúa.  Lạy Cha Xin Ca Ngợi Cha. Chúng  Con Xin ca ngợi Cha.

 

 

2. Lửa Thiêng Cháy Lên.  Tạ Ơn Thánh Thần Linh Chúa.

 

 

3. Yes Lord.  Lift Your Name on High.

 

 

4. Above All Wisdom.

 

5. Xin Dâng lên Cha

 

 

6. Tình Yêu Chúa.

 

 

7.Thần Linh Chúa hiện diện nơi đây.

 

 

8. Hồng Ơn Chúa Chàn Chề Tháng Năm.