Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thông báo về CD và DVD bài giảng và chứng nhân LTX Chúa

THÔNG BÁO VỀ CD VÀ DVD:
BÀI GIẢNG VÀ CHỨNG NHÂN LTX CHÚA
 
Quí anh chị trong Đại Gia Đình Lòng Thương Xót Chúa
 
Chúng tôi đã sắp xếp toàn bộ CD/DVD của Cha Trần Đình Long để giúp những ai phổ biến đỡ tốn kém CD và thời giờ người nghe/xem.
 
Bộ 300 bài giảng của cha (15 Volume, gồm 30 CD) đã được sắp xếp gọn lại trong 5 CD mà thôi.
 
Tựa Đề CD-AUDIO
 
1. CD Album 1 - 60 Bài Giảng LTXC (Bài 1 – 60, gồm Vol. 1, 2, 3).
2. CD Album 2 - 60 Bài Giảng LTXC (Bài 61 – 120, gồm Vol. 4, 5, 6).
3. CD Album 3 - 60 Bài Giảng LTXC (Bài 121 – 180, gồm Vol. 7, 8, 9).
4. CD Album 4 - 60 Bài Giảng LTXC (Bài 181 – 240, gồm Vol. 10, 11, 12).
5. CD Album 5 - 60 Bài Giảng LTXC (Bài 241 – 300, gồm Vol. 13, 14, 15).
6. CD Album 6 - Kinh Nguyện 1: Chuỗi LCTX/T.Cửu Nhật/Chuỗi Mân Côi.
7. CD Album 7 - Kinh Nguyện 2: Chuỗi/ Đàng TG/Thánh Faustina.
8. CD Album 8 - Nhạc Phẩm Ngợi Ca LTXC MP3.
9. CD Album 9 - Bộ Sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa/Tâm Thư (PDF)
 
Tựa Đề DVD-VIDEO
 
1. DVD-Vol. 1 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
2. DVD-Vol. 2 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
3. DVD-Vol. 3 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
4. DVD-Vol. 4 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
5. DVD-Vol. 5 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
6. DVD-Vol. 6 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
7. DVD-Vol. 7 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
8. DVD-Vol. 8 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
9. DVD-Vol. 9 Gặp gỡ Chứng Nhân LTXC.
10. DVD-Vol. 10 Dấu Chân LTXC.
11. DVD-Vol. 11 Bay Đi Những Cánh Chim Xanh.
12. DVD-Vol. 12 Lời Nguyện Từ Trái Tim Disk-1.
13. DVD-Vol. 13 Lời Nguyện Từ Trái Tim Disk-2.
14. DVD-Vol. 14 Ngợi Ca LTXC - 12 Ca Khúc Karaoke.
15. DVD-Vol. 15 Tất Cả Là Hồng Ân.
16. DVD-Vol. 16 Mừng Đại Lễ Kính LTXC - Tại miền Bắc VN (1).
17. DVD-Vol. 17 Mừng Đại Lễ Kính LTXC - Tại miền Bắc VN (2).
 
Quí Anh chị có thể download mỗi 60 bài giảng một lần, bỏ vào CD để phổ biến cho những người khác. Xin vào: http://thanhlinh.net/node/55754
                           
Quí Vị lớn tuổi nào không có phương tiện, xin điền tên, địa chỉ, điện thoại cần CD/DVD nào vào Phiếu Nhận CD. Chúng tôi sẽ gởi cho Qúi vị.