Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời kinh

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
LỜI KINH
 
(Lc 11:1-8)
 
Chúng con chỉ là tội nhân khốn nạn
Vậy mà lại được gọi Chúa là Cha
Tình Phụ Tử thật nhiệm mầu, bao la
Loài phàm nhân không thể nào hiểu nổi!
Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh tuyệt đối
Xin làm cho Danh Cha được hiển vinh
Triều Đại Cha mau đến trao công bình
Để giải thoát kẻ khổ đau, cơ cực
Xin ban cho chúng con đủ lương thực
Tội chúng con, xin đại lượng thứ tha
Giúp chúng con cũng tha lỗi người ta
Xin đừng để chúng con sa chước quỷ!
Sống bác ái là dám cho tất cả
Yêu là đành chấp nhận phải thiệt thân
Chứ không thể nại khó để an nhàn
Là tránh né, là lấy cớ đùn đẩy
Kiếp phàm nhân yếu đuối là thế đấy
Lạy Chúa Cha, là Đấng ngự trên trời
Luôn thấu suốt mọi thứ nơi từng người
Xin thương giúp để làm trọn Ý Chúa!
 
 
TRẦM THIÊN THU