Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi Thập giá !

Ôi Thập giá !

 

1/. Ôi Thập giá! Được dựng nên giữa đồi cao . Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô. Đây suối thiêng chảy dạt dào, ôi thẳm sâu dường bao. Tình yêu thương của Chúa.

 

2/. Ôi Thập Giá! Là sự minh trí tuyệt luân . Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.  Con Chúa mua chuộc ngàn dân, khi chết như phạm nhân. Người khai nguyên sự sống. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.

 

3/. Ôi Thập Giá!Là tình yêu đến cuồng điên. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.  Con Chúa vui vẻ tự nguyện, xin đến tuân phục liên. Và giang tay chịu chết. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.

 

4/. Ôi Thập Giá! Là cuộc vinh  thắng vẻ vang. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.  Đây Chúa tiêu diệt tử thần, minh xét cho trần gian, bằng vinh quang Thập giá. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.

                                                         

Kim Long