Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

NTHTT#16 : Thi Hành Nhiệm Vụ Trần Thế

Tác giả: 
Pt Nguyễn Văn Định

 

 

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH # 16

   Thi Hành Nhiệm Vụ Trần Thế

 

 

1/ Thánh hiến đời sống Gia đình : Những khó khăn giữa vợ, chồng, con cằn nhằn khi sống chứng tá như : Phàn nàn về làm ít tiền, hết gạo khi sống vị tha, quảng đại, lo việc sống Lời Chúa, thăm hỏi bệnh nhận, làm việc xã hội..v..v…Mang tiếng : “Ăn cơm nhà vác ngà voi”.

 

2/ Mọi thành phần dân Chúa : Cần phát động sống tinh thần Công Đồng Vatican II, để mọi Tín hữu thi hành nhiệm vụ trần thế. Cụ thể là khuyến khích các Gia đình, Nhóm, Hội đoàn, Phong trào…hàng tuần siêng năng cầu nguyện, học hỏi chia sẻ Lời Chúa để sống Đạo.

 

3/ Sinh hoạt về Hôn nhân : Tổ chức các lớp bổ túc cho các đôi Hôn nhân sau ngày cưới, hàng tuần, hàng tháng. Kỷ niệm 15 năm, 25 năm…để vợ chồng, con cái có dịp gần gũi, sống hòa hợp yêu thương.

 

4/ Địa bàn về Gia đình : Tất cả mọi thành phần Tín hữu cùng cộng tác để mọi người được sai đi từ Gia đình đến Cộng đoàn, Giáo xứ và Xã hội, làm chứng nhân cho Tin Mừng ngay nơi họ đang sống. 

 

5/ Địa bàn về Xã hội : Tín hữu Giáo dân đứng hàng đầu : là đất dụng  võ của Giáo dân = Thế giới – Xã hội – Trần gian. Giáo dân là Người Công Dân của Giáo Hội. Tín hữu các cấp cùng giúp Giáo dân thực hành Địa bàn Xã hội này, để Giáo hội hay Hội Thánh có mặt ở đó.

 

6/ Những việc cụ thể : Sống đạo ngay trong khu phố, xóm làng mình đang sống qua việc phục vụ, thăm hỏi, giúp đỡ, không gây phiền hà nhau, tránh to tiếng, cãi lộn, chín bỏ làm mười..v..v..

 Ca dao VN :  Yêu nhau cau sáu bổ ba,

                        Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

 

7- Lời Chúa đi vào đời sống : Không buôn lậu, bán xì ke ma túy, không tham lam của ai, làm ăn lương thiện, ngay thẳng. Thực hành Kinh Thương người có mười bốn mối: thương linh hồn bảy mối, thương xác bãy mối. Kinh Phúc thật tám mối, Kinh cải tội bảy mối.

  Lời Chúa dạy : “Đừng lấy ác báo ác,…Hãy làm tất những gì anh có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người.” (x. Rom 12, 14-21)

8/ Thực hành Phúc Âm : Công Đồng Vatican II day : “Những  việc trong Gia đình cũng như việc ngoài xã hội không được tách rời khỏi động lực siêu nhiên của cuộc sống. Lời Chúa dạy : “Hết thảy công việc anh em làm trong lời nói hay việc làm, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, mà nhờ Người để cảm tạ Chúa Cha là Thiên Chúa.” (Col 3, 17- TĐGD số 4)

9/ Nhận ra Chúa trong mọi người:  Công Đồng dạy : “Chỉ nhờ ánh sáng đức tin và nhờ suy niệm Lời Chúa, mỗi người mới có thể nhận ra Chúa trong mọi người và mọi lúc, vì trong Người ta sống, ta hoạt động, ta hiện hữu.” (CvSđ 17, 28 – TĐGD số 4)

 

10/ Noi gương Đức Maria : Công đồng muốn : “Gương mẫu hoàn hảo và đời sống ấy là chính Đức Maria Nữ Vương các Tông Đồ, khi sống ở trần gian, Ngài đã sống cuộc đời như mọi người, vất vả lo lắng cho Gia đình; nhưng luôn kết hợp mật thiết với Con mình/ (TĐGD# 4)

 

 

  • Định Nguyễn Biên Soạn tháng 10- 1986
  • Kỷ niệm Công Đồng Vatican II tháng 10-2012

-------------

 

*Hoa thơm cỏ lạ :

 

    1- Bạn sẽ không vấp ngã trong bóng tối, nếu bước đi trong Ánh Sáng của Lời Chúa. 

  (You won’t stumble in the dark, if you walk in the light of God’s Word.)

 

  2/  Nếu ai đọc cuộc đời bạn như đọc sách, thì họ sẽ gặp được Chúa Giêsu qua các trang sách hay không ?

   (If someone were to read your life like a book. Would they find Jesus in its page ?)

 

------------