Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khởi đầu sứ vụ rao giảng

             

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III TN ( C) (Lc 1,1-4. 4,14-21 )

 

                                                 

 KHỞI ĐẦU SỨ VỤ RAO GIẢNG

 

Đoạn Tin Mừng  theo thánh Luca hôm nay ( Lc 4, 14-21), không đứng độc lập một mình, vì đây là phần III kéo dài đến ( Lc 9, 50), nội dung quá rõ ràng , không khó hiểu, thánh Luca thuật lại sứ vụ rao giảng công khai của Chúa Giêsu tại Ga-li-lê-a, và Nazaret cách Người rao giảng  và vào hội đường cầm sách đọc đoạn Isaia , nói về Người.

 

Nhưng điều chính yếu của đoạn Tin Mừng là nằm ở câu ( c21) Người bắt đầu nói với họ :” Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý  vị vừa nghe .”

 

Vâng ! thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định điều Người nói cũng là điều mà Isaia đã nói về Người trước đó gần 900 trăm năm. Điều ấy nói lên ý nghĩa gì thưa quý vị. Thưa , nói lên chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Đấng ấy được muôn dân mong đợi, Đấng ấy đến từ Thiên Chúa và chính Người là Thiên Chúa, giữa Isaia và Chúa Cứu Thế cách nhau một khoảng cách rất xa về thời gian, nhưng những gì mà cách xa đó, hôm nay đã ứng nghiệm và chính Người đã xác định điều đó.

 

Chúng ta thấy ý nghĩa tự nhiên ấy hoàn toàn có sự tác động của Thần Khí, vâng đó chính là sức mạnh của Thần Linh. Vì thế , đoạn Tin Mừng  hôm nay được bắt đầu và liên quan bởi đoạn (Lc 3, 21-22) Đức Giêsu chịu phép rửa.Nếu đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ có một mình thì không có gì để phân tích, vì các câu trong đoạn Tin Mừng trên đã nói rõ ý nghĩa của nó rồi. Quan trọng là hai câu (18-19 của Isaia) chỉ về Chúa Giêsu. Xác định rõ đồng thời giới thiệu Người là Đấng Thiên Sai. Nhưng đoạn Tin Mừng nầy chỉ là đoạn mở đầu cho những đoạn kế tiếp. Vì ý nghĩa trọn vẹn của đoạn Tin Mừng nầy kéo dài đến ( Lc 9, 50), hết phần III .Nếu như một phàm nhân bình thường mà không có Thần Khí, thí không thể làm được những điều cao siêu. Nghĩa là Đức Giêsu đã làm Người, nhưng Người vẫn mặc lấy Thần Khí, đó là Thiên Tính của Người, được xác lập ngày Người chịu phép rửa. Có nghĩa là Con Người Đức Giêsu bằng xương ,bằng thịt đó đã lãnh nhận Thần Khí và luôn được Thần Khí thúc đẩy. Nghĩa là Người làm gì cũng có quyền năng Thiên Chúa ở cùng Người. Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền. Đồng nghĩa là Người đi đến đâu cũng có Thần Khí Thiên Chúa cùng đi với Người. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi , vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi , để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…”( Lc 4,18).

 

Mặc nhiên , đoạn Tin Mừng hôm nay, tuy là đoạn mở đầu cho sứ vụ rao giảng công khai của Chúa Giêsu, nhưng nằm trong chương 4, chương mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Như vậy, từ câu 1 đến 13 của chương 4 nói về cuộc cám dỗ mà Chúa Giêsu phải chịu. Điều nầy có nghĩa là trước khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu phải tự nguyện chịu ma quỷ cám dỗ, như vậy khi chúng ta bị cám dỗ ,điều ấy cũng đương nhiên, vì tôi tớ không hơn chủ. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt thắng mqa quỷ , vì Người có Thần Khí Thiên Chúa che chở và chính Người là Thiên Chúa thật.

 

Như vậy người tông đồ muốn thi hành sứ vụ tất nhiên họ cũng phải trải qua sự thử thách như Thầy của mình. Chúa Giêsu rao giảng như  Đấng có thẩm quyền, bởi vì Người có đầy quyền uy, điều nầy cho thấy đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh Isaia. Mọi người đều phải kinh ngạc khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy.

 

Chúng ta thấy rõ ở điểm nầy, nghĩa là Chúa Giêsu không phải là một phàm nhân hoàn toàn. Sứ vụ rao giảng cuả Người đã minh chứng điều ấy. Và như vậy , đây là niềm tín xác đáng vào Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian. Tất nhiên, ngày nay mỗi một Kitô hữu là người có Chúa Kitô, phải có trách niệm rao giảng Tin Mừng bằng mọi cách có thể, vì không phải ai cũng là Giáo hoàng hoặc ai cũng là Giam mục, nên chi mỗi người đều có sứ vụ riêng cho chính mình, miễn sao chu toàn cho đúng mực, để trở nên sự hiệp nhất trong cùng một thân thể là Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm Người.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa, là được Thần Khí soi dẫn, để được sai đi loan báo Tin Mừng. Xin Chúa thương sai Thần Khí của Người đến với chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân đích thực cho Nước Trời ./. Amen

 

27/01/2013

Phêrô Trần Đình Phan Tiến ( bước theo)