Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa về thăm quê

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

Chúa về thăm quê
(CN 3 TN-C)


Thánh Thần thúc đẩy mọi bề
Đức Giê-su đã trở về Ga-lê
Tiếng Người đồn khắp vùng quê
Hội đường Người đã say mê giảng lời
Mọi người thấy quá tuyệt vời
Liền tôn vinh Chúa Con Trời viếng thăm
Về Na-da-rét chăm chăm
Nơi Người sinh trưởng để thăm quê nhà
Hội đường Người đến quen đà
Trong ngày Sa-bát để mà tôn vinh
Đứng lên đọc sách Thánh Kinh
Mở ra gặp đoạn Thánh Linh Chúa Trời
Hôm nay đã ngự trên tôi
Xức dầu và tấn phong tôi tưng bừng
Để tôi loan báo Tin Mừng
Cho người nghèo khó không ngừng được nghe
Kẻ giam cầm bị chắn che
Được tha hết thảy khỏi đe dọa gì
Người mù sáng mắt tức thì
Tự do trả lại những gì người ngay
Hồng ân của Chúa năm nay
Tức thì công bố chẳng tày xa xôi
Đức Giê-su cuộn sách rồi
Đưa người giúp việc và ngồi xuống ngay
Chúa liền lên tiếng: “hôm nay”
Thánh Kinh ứng nghiệm thật hay mọi bề.


Jos. Hồng Ân