Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thomas

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

TIẾN SĨ TÔMA


Tôma Tiến sĩ vô thường
Thông minh xuất chúng, khiêm nhường, đơn sơ
Sớm chiều trầm mặc suy tư
Bạn bè chê: “Một con bò bị câm”
Nhưng “con bò” ấy rống lên
Tiếng vang xa khắp cõi gian trần này
Tổng luận Thần học (*) thật hay
Nhưng ngài nói: “Chỉ như loài rác rơm”
Đời ngài chỉ một điều cần
Mến yêu Thiên Chúa là phần thưởng riêng
Nguyện xin Thánh phụ dủ thương
Độ trì con suốt chặng đường trần gian
Giúp con suy nghĩ ngày đêm
Viết điều công ích góp phần lợi chung
Để vinh danh Chúa muôn trùng
Phần thưởng sau sùng là Chúa mà thôi
Xin thương soi sáng con hoài
Tôma Tiến sĩ đừng rời xa con!


TRẦM THIÊN THU


Kính mừng bổn mạng, 28-2-2013
(*) Summa Theologiae