Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi Uy Linh

Ôi Uy Linh
Hiếu Linh


Ôi Uy Linh đẹp xinh Mẹ Đồng Trinh hiển vinh Mẹ lên trời . Giữa muôn thiên thần đàn ca tung hô dìu Mẹ lên thiên quốc! Ôi cao sang triều thiên mười hai ánh sao lung linh chiếu rạng ngời! Áo vàng ròng Mẹ rực rỡ uy nghi đứng bên hữu Chúa Trời.

 

1. Ôi Maria, hương sắc băng trinh Chúa Trời dấu yêu. Ô MAria huệ trắng tươi xinh thơm ngát thiên đình.

 

2. Ôi Maria nơi chốn cửu trùng thiên thần xướng ca. Ôi Maria nơi chốn dương gian con hát ca mừng.

 

3. Ôi Maria Mẹ Chúa vinh quang đất trời hát vang, ca khen danh Thánh Chúa đã trao ban thiên chức Nữ vương.