Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Giêsu Vua

Giêsu Vua
 

Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua. Chúa muôn thuở là Vua.

Ôi Giêsu! Khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run.

Ôi Giêsu! Nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ, thờ lạy Chúa Giêsu, Nguời là Chúa các Chúa.
Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua. Chúa muôn thuở là Vua.

 

Nhìn về phía Thánh cung nến đèn lênh láng sáng huơng trầm nghi ngút bay, đàn ca vang réo rắt. Chúa Giêsu ngự đây, trái tim con bừng say, con thờ lạy Chúa muôn loài, con thờ lạy Chúa các Chúa. Chúa Giêsu là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm giam nơi bàn thờ.