Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Bao la tình Chúa

 

BAO LA TÌNH CHÚA 2


NGUYÊN LỄ

Download nốt nhạc Pdf


1/ Ôi bao la tình Chúa, vượt ngàn núi cao, nồng nàn xiết bao, tháng năm vẫn luôn dạt dào, tặng ban cho con thịt máu, làm nguồn Thần Lương nuôi sống linh hồn, trần gian có tình nào hơn?


2/ Xin cho con tình mến, nồng nàn thiết tha, dù ngày tháng qua, vẫn luôn sắt son đậm đà, thành tâm tin yêu một Chúa, bằng một tình yêu trung tín vẹn tuyền, đền đáp mối tình Ngài yêu.


ĐK: Loài người hỡi, đến đây tôn thờ, Mình Máu Thánh mến thương vô bờ, Vì yêu, Chúa đã hiến trao. Tình yêu Chúa tháng năm dạt dào, từ ngàn xưa vẫn luôn tuôn trào, và còn mãi ngàn sau.