Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Bao la tình Chúa

 

 

BAO LA TÌNH CHÚA


THIÊN LÝ

Download nốt nhạc Pdf


1/ Ôi bao la tình Chúa núi biển nào sánh vừa. Thái Sơn là bao cao biển Thái Bình bao sâu. Cao vượt cao non ngàn sâu thẳm sâu vô vàn. Thân Giá chuộc nhân loại Ngôi Hai chứng minh tình yêu.


2/ Thương trao ban thịt máu nên của ăn tinh tuyền. Bánh nuôi hồn linh thiêng chén cứu độ vô biên. Muôn hồng ân dạt dào ôi Thần Linh Chúa trao. Cho thế trần no thỏa an vui sống trong tình Cha.


3/ Ôi bao la tình Chúa núi huyền siêu chứa chan. Chứa chan tình miên man khắp cõi lòng nhân gian. Yêu ngài yêu con người hơn vạn vạn trên đời. Nên Chúa hằng ấp ủ cứu mang chẳng mong đền bù.


ĐK: Tình là tình Thiên Chúa cao vời cao, vời cao hơn vầng thái dương. Biết lấy chi đáp đền tình yêu chúa thương con hơn cả thân mình.