Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

01/03/2012

 Bấm vào đây đọc Suy Niệm Lời Chúa tiếng Anh

Danh Ngôn Các Thánh

 

  Không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp thực hiện những nhân đức lớn, song cácnhân đức nho nhỏ, giờ phút nào ta cũng có dịp thi hành.
(T. Phanxico de Sales)

 

 

01/03/12   THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC

 

Mt 7,7-12

 

LỜI CẦU XIN KHÔN NGOAN NHẤT

 

 “Anh em cứ xin thì sẽ được.” (Mt 7,7)

 

 

Suy niệm: Sách Các Vua kể chuyện vua Salômôn trong một giấc mộng được Chúa cho phép muốn xin gì Ngài sẽ ban cho. Thay vì xin được sống lâu, nhiều của cải,… ông đã xin ơn khôn ngoan: “biết lắng nghe và phân biệt phải trái.” Điều đó đẹp lòng Thiên Chúa nên chẳng những Ngài đã ban cho ông ơn khôn ngoan mà cả những điều ông không xin Chúa cũng ban cho dồi dào. Chúa Giêsu cũng thúc giục chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được.” Không có mệnh lệnh nào đơn giản hơn mà chắc chắn hơn. Không thể có chuyện ta xin một điều mà Ngài lại ban một điều kém cỏi hơn như “xin bánh mà lại cho hòn đá” – ngay cả loài người bất toàn cũng không làm như thế. Trái lại, Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành gấp bội phần điều chúng ta xin.

 

Mời Bạn: Phải chăng Chúa nói như thế có nghĩa là hễ bạn cầu xin bất cứ điều gì là sẽ được với bất cứ giá nào không? Vâng đúng như vậy, nhưng với điều kiện thay vì cầu xin theo ý mình muốn thì bạn cầu xin cho “ý Chúa Cha được thể hiện.” Đó chính là lời cầu xin khôn ngoan nhất. Trong Vườn Dầu, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã chẳng xin như thế sao: Xin đừng theo ý Con, mà xin vâng theo ý Cha? Quả vậy, cầu xin là hành trình đức tin tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa.

 

Chia sẻ: Khi cầu xin bạn có tìm kiếm ý Chúa không? Khi cầu xin không được, bạn có tìm hiểu ý Chúa muốn gì không?

 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời cầu xin của Chúa Giêsu: “Xin đừng theo ý con, mà xin vâng ý Cha” (x. Lc 22,42)

 

Cầu nguyện: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.