Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHẦU THÁNH THỂ: LỜI HẰNG SỐNG VÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG

 

CHẦU THÁNH THỂ: LỜI HẰNG SỐNG VÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG

 

I. KHAI MẠC:

 

- Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát: “Con thờ lạy hết tình”.

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh: yêu quí nhân loại, hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say: Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

 

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

 

2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến: ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối: tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

 

- Thinh lặng vài phút thờ lạy và cầu nguyện.

Chúa trối lại hai điều: Lời và Bánh, Tin Mừng và Thánh Thể ! Đó chính là lương thực, Thiên Chúa, Cha chúng ta đã ban cho chúng ta. Đó là hai nguồn của cùng một đức tin. Đó là hai bàn tiệc của các Kitô hữu. Chỉ ai lắng nghe Lời Chúa thì mới có thể ăn Bánh sự sống.

- Hát: “Đây bánh nhiệm mầu”.

 

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM:

 

Lạy Chúa, ai là người có thể hiểu thấu sự phong phú của Lời Chúa nói ? Điều chúng con kín múc được thì chẳng đáng là bao so với nguồn ơn bội hậu, chúng con thật như nai khát được đến uống tận nguồn suối. Xin soi sáng và sưởi ấm tâm trí chúng con, để chúng con có thể khám phá ra điều Chúa muốn nói chúng con, và gìn giữ lấy để nuôi dưỡng cuộc sống của mình.

(mời mọi người thinh lặng giây lát)

 

- Bài đọc 1: Lc 8,4-8

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

"Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."

 

- Suy niệm 1:

Lạy Chúa, Chúa đang gieo hạt Lời Chúa vào lòng con, Chúa tin tưởng con, trao phó cho nhiệm vụ vun trồng cây đức tin và hằng ngày đợi chờ con dâng về Chúa những hoa trái việc lành phúc đức.

 

Con quyết không để lòng mình như vệ đường chai cứng. Con sẽ nghe theo tiếng lương tâm, sống theo lẽ phải. Con sẽ học hỏi Lời Chúa và giáo lý để luyện lương tâm con ngay thẳng, để Lời Chúa nảy mầm nơi tâm hồn con.

 

Xin cho lòng con đừng trở nên sỏi đá, vì có nhiều lúc con muốn thực thi Lời Chúa nhưng lại ngại khó. Xin cho con đừng bỏ cuộc khi Tin Mừng đòi con cố gắng vươn lên.

 

Xin cho con biết khai quang tâm hồn con khỏi những bụi gai thói hư tật xấu, vốn phát triển nhanh theo tính tự nhiên. Cả những công ăn việc làm, cả những giải trí vui chơi khi đã trở nên đam mê, cũng là bụi gai bóp nghẹt Lời Chúa nơi con. Xin cho lòng con biết hướng về Chúa và vươn tới những điều cao đẹp.

 

Xin cho con biết siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giao Hòa và Bí tích Thánh Thể, để tâm hồn con trở thành mảnh đất tốt thích hợp cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống, xin cho con luôn được dưỡng nuôi bằng Lời và Bánh Thánh của Chúa.

 

- Hát: “Lắng Nghe Tiếng Chúa”.

PK: 1-Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?


PK: 2- Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi, và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban.

 

PK: 3- Xin cho con vững buớc đi vào đời truyền rao cho công lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

 

(Thinh lặng trong vài phút suy niệm và cầu nguyện).

 

Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, vì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Người Kitô hữu cũng có trách nhiệm cộng tác với Chúa để nuôi sống nhân loại.

 

- Bài đọc 2: Mc 8,1-9

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? " Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc." Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.

 

- Suy niệm 2:

Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ Chúa đã nuôi sống con mỗi ngày. Cơm bánh nuôi con mỗi ngày là ơn Chúa ban. Không những Chúa nuôi con phần xác mà Chúa còn dưỡng nuôi tâm hồn con bằng bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể.

 

Lạy Chúa, ngày xưa đứng trước đám đông dân chúng mệt lả, vì đói khát, các môn đệ biết rằng phải cứu giúp họ, thế nhưng các ngài không có khả năng, không đủ phương tiện. Hôm nay, Chúa cũng sai con đến với người khác với hai bàn tay trắng, con biết mình rất hạn chế về khả năng và hạn hẹp lòng quảng đại. Tuy nhiên, với tất cả cố gắng và thiện chí, con sẽ đóng góp một mẩu bánh nhỏ. Phần còn lại, con tin Chúa sẽ lo liệu. Con chỉ có một mẩu bánh nhỏ chẳng hạn như một lời chia sẻ ủi an, như một việc thiện giúp đỡ người khác, như một đồng bạc chia sẻ cho kẻ túng thiếu, như một lời kinh cầu cho những kẻ đau khổ... Một mẩu bánh ấy, con hiến dâng với cả tấm lòng và con tin Chúa sẽ thực hiện phép lạ làm no thỏa những đói khát của con người.

 

Lạy Chúa, con vui sướng được cộng tác với Chúa nuôi sống nhân loại, những gì con đang có đều do Chúa thương ban. Con không muốn giữ riêng cho mình, nhưng muốn quảng đại trao tặng cho người khác. Xin Chúa ban cho con quả tim biết động lòng trắc ẩn trước những thiếu thốn của anh chị em con. Lạy Chúa, của cải lương thực trần gian không thiếu, nhưng chúng con thiếu sự phân phối công bằng và thiếu lòng quảng đại xót thương. Xin Chúa làm cho nhân loại chúng con biết sống quảng đại, biết trao tặng, biết hiến dâng, biết để dành lại cho người khác phần của họ.

 

- Hát: Xin dạy con yêu Ngài.

1. Chúa đã đến cho con người, được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết Con Một Cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu “con đường”. Chúa cất tiếng kêu con người: Này người ơi kíp mau quay về.

 

ĐK. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.

 

2. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người, người lao tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi kêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người.

 

(Thinh lặng trong vài phút suy niệm và cầu nguyện).

 

- Kinh Mân Côi: Năm Sự Sáng

Đức Giêsu đã trao ban chính bản thân mình để hiện diện và nuôi sống chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu bao la ấy, và cũng biết sẻ chia đời sống của mình cho những người thân cận.

(tùy thời gian còn nhiều hay ít, có thể ngắm một hay nhiều chục kinh Mân Côi)

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

 

- Hát: “Thánh Tâm Giêsu”.

1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

 

2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội thánh. Đoàn con Công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy bam xuống cho Việt Nam thanh bình.

 

3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca, chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

 

ĐK. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

 

- Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin không ngừng dạy dỗ chúng con bằng Lời ban sự sống của Chúa và dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài: để tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui, tràn ngập niềm tin và lòng yêu mến ; để đời sống chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người. Chúa là Đấng…

 

III. KẾT THÚC:

 

- Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

Hát bài Này Con Là Đá

Này con là Ðá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

 

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng... Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

 

- Hát Đây Nhiệm Tích

1. Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

 

2. Dâng về Ðức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôi một Chúa muôn đời. Amen.

 

- Phép lành Mình Thánh Chúa.

 

- Hát kính Đức Mẹ: “Xin Vâng”.

1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: 'Xin Vâng'. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng: 'Xin Vâng'.

 

ÐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng 'Xin Vâng', hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng 'Xin Vâng', hôm nay, tương lai và suốt đời.

 

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: 'Xin Vâng'. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng: 'Xin Vâng'.

 

Nguồn: 
simonhoadatlat.com