Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHẦU THÁNH THỂ: BÁNH TRƯỜNG SINH BẺ RA CHO MỌI NGƯỜI

 

CHẦU THÁNH THỂ: BÁNH TRƯỜNG SINH BẺ RA CHO MỌI NGƯỜI

 

I. KHAI MẠC

 

- Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát thờ lạy Thánh Thể.

1- Giê-su, chúng con tới đây sấp Mình, chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

 

ĐK: Thánh Tâm Giê-su từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-su làm vua đất Việt muôn đời.

 

2-Giê-su chúng con tới đây sấp Mình, ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

 

- Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mặc khải cho chúng con biết về Chúa Cha, Đấng giàu lòng khoan dung, muốn cho chúng con chia sẻ sự sống đời đời qua Thánh Thể Chúa. Chúng con yêu mến và biết ơn Chúa, vì Chúa đã hiến dâng mạng sống cho Chúa Cha để cứu độ chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần để soi sáng và trợ giúp chúng con trên đường bước theo Chúa mà về với Chúa Cha.

 

Xin cho chúng con trong giờ thánh này thêm hiểu biết và yêu mến Bí tích Thánh Thể, và sống Mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống thường ngày, để Thánh Thể Chúa trở thành nguồn sống, nguồn trợ lực của chúng con trên mọi nẻo đường.

 

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

 

- Công bố Lời Chúa: 1 Cr 11, 23-26

Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

 

- Suy niệm 1:

Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thể hiện sự hy sinh, cho đi của mình, đặc biệt đối những người bất hạnh trong xã hội, làm xoa dịu nỗi thống khổ của họ. Với cách sống đó, chúng ta như thể trở nên một “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người.

Nhưng làm sao loan truyền sự chết của Chúa Kitô ?

 

Chúng ta biết rằng, chúng ta là những viên đá sống động của đền thờ Thiên Chúa. Chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô, như thể những giọt rượu nho được biến đổi thành Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta nên một với Ngài trong cái chết vì con người và để phục vụ cho con người. Trong hành vi hy sinh và phục vụ người khác vì lòng yêu mến, Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu được nối dài ở mọi thời và mọi nơi. Làm điều đó là chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết, như lời thánh Phaolô trong thư Côrintô mà chúng ta vừa nghe đọc.

 

Chúng ta hãy thinh lặng vài phút để xét xem: đã có khi nào tôi chấp nhận như một “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người hưởng dùng, không đòi hỏi, không đặt điều kiện không ? Và đã có khi nào tôi thực sự chấp nhận chết đi chính mình, chết đi ý riêng, chết đi những sở thích riêng vì niềm vui của người khác không ?

 

- Hát: “Ta là Bánh hằng sống”.

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

 

1- Đây Mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

 

2- Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

 

- Công bố Lời Chúa: Ga 6,51-59

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

 

- Suy niệm 2:

Trong cuộc tranh luận với những người Capharnaum, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho họ biết Chúa Cha đã ban cho tổ tiên họ “bánh bởi trời”, bánh nuôi họ khỏi cơn đói khát giữa sa mạc, song Chúa Giêsu mới là “bánh hằng sống từ trời xuống”, bánh đem đến sự sống đời đời, vì đây mới là chính sự sống của chính Thiên Chúa. Khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” và chúng ta thường nghĩ đến lương thực nuôi sống thân xác. Lương thực trần thế tuy thật cần thiết cho sự sống thể xác hôm nay, nhưng sự sống trần thế còn cần phải được biến đổi mỗi ngày để sau cùng được phục sinh với Chúa Kitô trong đời sống vĩnh cửu. Và điều đó chỉ có thể thực hiện nhờ lãnh nhận Lương Thực Thần Thiêng là Mình Máu Đức Kitô.

 

Quả vậy, Thánh Thể không phải là lương thực để nuôi thân xác, nhưng là lương thực cần thiết cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Đây là lương thiêng bởi trời, chứ không phải là lương thực trần thế. Lương thiêng ở đây chỉ sự sống đích thực mà Chúa Kitô thông ban tất cả những ai đến với Ngài và khao khát sự sống của Ngài.

 

Tuy nhiên, lương thực ngày mai không loại trừ lương thực trần thế. Thánh Thể bao gồm tất cả những gì mà thân xác chúng ta cần cho cuộc sống hôm nay, vì chúng ta vẫn là kẻ đang sống trên trần thế và đang hướng về Bàn Tiệc Nước Trời. Nơi đó, những ai đang đói khát sẽ được no thoả, và sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

 

Chúng ta hãy thinh lặng vài phút để suy xét về việc chúng ta lên rước lễ: Tôi có ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa không ? Tôi có đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể như nguồn trợ lực thiêng liêng và dấu chứng về sự phục sinh mai sau không ?

 

III. THỜ LẠY VÀ TUNG HÔ:

 

(Kinh chiều lễ Mình Máu Thánh)

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm

Vua muôn dân đã hiến trót thân mình

Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh

Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

(hát điệp khúc bài “Đây lòng Chúa ái tuất” và lập lại sau mỗi đoạn tung hô)

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đàng.

 

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại

Sinh làm con Đức Trinh Nữ nên chẳng ngại

Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa….

Đêm dự tiệc ly cùng bạn hữu

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa

Người trao tay cho tất cả môn đồ

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa….

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể

Đã làm cho bánh thật nên Mình Người

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa….

 

Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây

Nghi lễ xưa đâu sánh Bí tích này

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa….

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến

Cha uy quyền và Con Một từ nhân

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần

Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thưở.

Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa….

 

IV. LỜI NGUYỆN KẾT:

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ và tung hô Chúa, Đấng vì yêu thương muốn ở mãi với chúng con qua Bí tích thật nhiệm mầu này. Xin cho chúng con, những kẻ đang gồng gánh nặng nề, biết tìm đến với Chúa là Nguồn Sống và Nguồn Vui. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

- Hát Đây Nhiệm Tích

 

1. Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

 

2. Dâng về Ðức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôimột Chúa muôn đời. Amen.

 

- Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa

- Hát kết thúc.