Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHẦU THÁNH THỂ: THÁNH THỂ VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH

 

CHẦU THÁNH THỂ: THÁNH THỂ VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH

 

I. KHAI MẠC:

 

- Đặt Mình Thánh Chúa

 

- Hát Phút Linh Thiêng

ĐK: Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng, ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

 

1- Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

 

2- Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con trong Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.

 

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM:

 

- Hát: “Xin cho con biết lắng nghe”

 

PK: 1-Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

 

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

PK: 2- Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi, và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban.

 

- Công bố lời Chúa: Ga 6,51-58.

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

- Gợi ý 1:

Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến thật tuyệt vời là lấy chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn, của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Chính Ngài là của ăn và của uống để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Dân Do Thái khi xưa đã ăn manna và uống nước từ tảng đá trong sa mạc mà vẫn chết. Còn của ăn và của uống Chúa Giêsu ban hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói, cái khát của thể xác. Thế nên Ngài xác quyết: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”. Vậy Bánh Ngài ban là Thịt Máu Ngài. Kiểu nói “Thịt máu”ở đây không những chỉ về Lương Thực thần thiêng, đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầøu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã Nhập Thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người, và đã đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thân Mình Ngài ban cho chúng ta làm của ăn, cũng chính là Thân Mình Ngài đã trao hiến trong cuộc Khổ Nạn, Máu Ngài ban cũng là máu đã tuôn trào tự cạnh sườn, khi Ngài được giương cao trên Thập Giá, trở nên Đấng Khơi Nguồn Sự Sống cho chúng ta.

 

Vì lý do đó, Thánh Gioan đã nhấn mạnh đến việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng hoá với Ngài, nên một với Ngài: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Thật vậy, không Bí tích nào giúp chúng ta sống với Chúa, sống nhờ Chúa và trong Chúa như Bí tích Thánh Thể. Từ đó mà chúng ta mới có thể khẳng định như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Ga l2,20).

 

- Thinh lặng giây lát

 

- Hát: “Ta là Bánh hằng sống” (pk 1)

 

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

 

1- Đây Mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

 

- Gợi ý 2:

Mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh thâm tín rằng: Chúa đã đến và đang hiện diện thực sự giữa chúng ta, nhưng hiện diện của Người đồng thời là hiện diện dấu ẩn dưới hình bánh hình rượu. Vì thế, chúng ta vẫn đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta ngự đến, và chúng ta khẩn nguyện Thiên Chúa Cha trong thánh lễ mỗi ngày: Xin thương nhận tất cả vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng được vui hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, bấy giờ chúng con sẽ được chiêm ngưỡng Cha tường tận, nên muôn đời sẽ được giống như Cha là Thiên Chúa chúng con và sẽ dâng lời ca ngợi Cha khôn cùng, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Quả vậy, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô viết, trong thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể số 18: “Bí tích Thánh Thể là hướng đến điểm chung kết, một sự kiện trước niềm vui sung mãn Chúa Kitô đã hứa (Ga 15,1). Bí tích Thánh Thể theo một nghĩa nào đó là sự nếm trước niềm vui thiên đàng, đảm bảo cho vinh quang sẽ tới. Trong Thánh Thể, tất cả đều diễn tả sự chờ đợi đầy tin tưởng này: “Chúng con mong ước niềm hạnh phúc mà Chúa đã hứa và sự quang lâm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con”.

 

Ai nuôi mình bằng Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể sẽ không cần đợi tới thế giới bên kia mới lãnh nhận sự sống đời đời, họ đã chiếm hữu ngay từ đời này, như hoa quả đầu mùa của sự sung mãn đã tới, liên hệ đến toàn thể con người. Thật vậy, trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta cũng nhận được sự đảm bảo về việc thân xác sống lại trong ngày sau hết, như lời của chính Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng Gioan: “Ai ăn thịt tôi và uống máu Tôi, người ấy sẽ sống đời đời, và Tôi, Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết (Ga 6,54). Bảo đảm về sự phục sinh trong tương lai đến từ việc thịt của Con Người, được trao ban làm của ăn, cũng chính là thân xác vinh quang của Đấng Phục Sinh. Có thể nói, với Bí tích Thánh Thể, người tín hữu như nắm được bí quyết của sự Phục Sinh. Vì thế, Thánh Inhaxiô thành Antôkia đã định nghĩa một cách hết sức chính xác: Bí tích Thánh Thể như liều thuốc trường sinh, một phương thuốc diệt trừ sự chết.

 

- Thinh lặng giây lát.

 

- Hát: “Ta là Bánh hằng sống” (pk 2)

 

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

 

2- Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

 

 

III. LỜI NGUYỆN

 

- Cầu nguyện riêng ít phút.

 

- Lời nguyện chung.

Hội Thánh luôn thiết tha mời gọi con cái mình tham dự Bí tích Thánh Thể một cách ý thức , sốt sắng và có hiệu quả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời mời gọi của Hội Thánh được các tín hữu lắng nghe và thực hiện.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Ai ăn Bánh này sẽ sống đời. Xin cho những người sắp từ giã cuộc đời dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được nâng đỡ trong đau đớn và thêm sức mạnh trên đường về quê trời.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn khao khát sự sống thần linh. Chúng ta cầu xin Chúa cho con người biết tìm đến với Chúa và biết khao khát đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa như của ăn đảm bảo cho sự sống muôn đời.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Đức Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, đợi chờ ngày được tham dự vào sự sống viên mãn mai sau.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA

 

- Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

Hát bài Này Con Là Đá

Này con là Ðá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

 

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng... Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

 

- Hát Đây Nhiệm Tích

1. Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

 

2. Dâng về Ðức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôimột Chúa muôn đời. Amen.

 

- Lời nguyện.

- Phép Lành Mình Thánh Chúa.

 

V. BẾ MẠC

- Hát kết thúc.