Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

MÌNH MÁU THÁNH

MÌNH MÁU THÁNH

 

1- Ôi Cha, yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình  Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha, yêu con, yêu con quên cả chính Mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

 

2 - Ôi Cha, bao la, yêu con thật hải hà. Này Mình máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha, yêu con, bao la ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nóng con người ta.

 

ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Tim Cha. Biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.