Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Trái Tim Trong Sạch

 

 

TRÁI TIM TRONG SẠCH


TV 50

 

ĐK: Ôi lạy Chúa xin tạo cho con trái tim trong sạch.

 

Xin Ngài thương con theo lòng khoan dung của Chúa, xin xóa tội con theo đức từ bi Chúa ơi, xin rửa hồn con cho hết tội nhơ Chúa ơi.


Xin Ngài ban cho con niềm hân hoan trong Chúa, nâng đỡ hồn con sao vững lòng tin Chúa ơi con sẽ tìm đem những tấm lòng nhơ trở về.


Đây là thân con tâm hồn khiêm cung tan nát sính lễ toàn thiêu con biết Ngài chê Chúa ơi, xin Chúa đừng chê thân yếu hèn con Chúa ơi.