Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Lời Kinh Dâng Mẹ

 

 

Ôi Ma-ri-a! Ðây lòng con khấn nguyện

 

1. Ôi Ma-ri-a! Ðây lòng con khấn nguyện, thành tâm dâng tiến ước nguyện trọn đời con. Nhờ Mẹ thương giúp trái tim mỗi ngày, cho con tấm lòng khắc khoải tìm Chúa, để tình yêu Chúa đỡ nâng đời sống, dưới bóng Mẹ hiền con vững bước trên đường.

 

2. Ôi Ma-ri-a! Ðây lòng con khấn nguyện, thành tâm dâng tiến ước nguyện trọn đời con. Ðễ đời con biết sống vui quên mình, cho con tấm lòng mở rộng bao la, để không khép kín vô ân bội nghĩa, vững tâm can trường giữa sóng gió cuộc đời.

 

3. Ôi Ma-ri-a! Ðây lòng con khấn nguyện, thành tâm dâng tiến ước nguyện trọn đời con. Nhờ Mẹ thêm sức cho con mỗi ngày, cho con tấm lòng nhân hiền khiêm tốn, dù bao cay đắng oán căm thù ghét, vẫn luôn quảng đại và tha thứ không ngơi.

 

ÐK. Ôi Ma-ri-a! Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Xin giữ lòng con tinh sạch như mối trong ngần. Cho con lòng bình an trong trắng đơn sơ. Hy sinh quên mình thành tâm mến Chúa yêu người.