Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Dọn Rước Lễ

Dọn Rước Lễ


A. Cửu

 

1.Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao.  Trông mong sao luôn được ở gần Chúa.  Như nai khát mỏi mong đợi nước nguồn.  Hồn con mong chờ đợi Chúa yêu đương.

 

2. Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao.  Như dân xưa những mỏi mong đợi Chúa.  Xin hãy đến để mang ơn cứu đời.  Hồn con mong chờ hạnh phúc tuyệt vời.

 

3.Ôi lạy Chúa linh hồn con đớn đau. Bao khô khan xa lạc trong tội lỗi. Tuy không đáng Chúa đến thăm viếng nhà. Giờ đây hy vọng lòng Chúa thứ tha. 

 

ÐK.  Xin Chúa hãy đến viếng thăm hồn con.  Tim con mong mỏi Chúa nhân hiền ngự đến.  Xin ban ơn phúc chứa chan hồn con. Cho con tin, mến, cậy trông Người vững bền.