Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

O let the Son of God enfold you

 

 

O let the Son of God enfold you

 

O let the Son of God enfold you, with His spirit and His love, let Him fill your heart and satisfy your soul. O let Him have the things that hold you, and His spirit like a dove will descend upon your life and make you whole.


Jesus, o Jesus, come and fill your lambs.
Jesus, o Jesus, come and fill your lambs.

 

O come and sing this song with gladness as your hearts are filled with joy, lift your hands in sweet surrender to His name. O give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you’ll enter into life in Jesus’ Name.

 

Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình yêu thương không đổi dời. Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng. Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gán hết những vết thương lòng ban cho bình an.

 

ĐK: Giêsu, Cha nhân lành, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay.
Giêsu, con xin Ngài đến với tâm hồn này.

 

Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng. Niềm an vui dâng ngây ngất lòng. Ngợi Danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa, nước mắt của chuỗi ngày. Và hồn cô liêu bao thất vọng. Nhận lấy sức sống mới Cha ban, trong Danh Giêsu.