Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ô cùng nhau hoan ca

 

 

Ô cùng nhau hoan ca

 

Ô cùng nhau hoan ca, vui hát cho Danh Cha.


Vang tiếng vui mừng, đến vua Giêsu.


Ta mau cùng đến trước Ngài.


Dâng tiếng cám ơn, vang tiếng vui mừng đến vua Giêsu.


Ngài là Chúa, vĩ đại thay Danh Ngài, Ngài là vua vinh hiển khắp trên trần gian.


Ngài là Chúa, vĩ đại thay Danh Ngài, Ngài là vua vinh hiển khắp trên trần gian.