Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi Nguồn Ánh Sáng

 

 

Ôi nguồn ánh sáng, chiếu ngời vinh quang

 

ôi nguồn ánh sáng, chiếu ngời vinh quang, xin dẫn đưa con về chốn huy hoàng.

ôi nguồn sức sống muôn lòng cậy trông cho con về bến thiên đường ước mong.

 

1.  Chúa yêu thương, Ngài dẫn dắt con về gần bên Cha, vui sống đời an hoà.  Vì trần gian đầy những nỗi nguy nan, đưa con xa ân tình Cha trao ban.

 

2.  Chúa yêu thương, Ngài dẫn lối đưa đường, về quê hương xa lánh đời ưu phiền.  Vì trần gian là chốn lắm truân chuyên, xô thân con trong vực sâu thương đau.