Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi Thiên Chúa

 

 

Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa

 

ÐK: Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa ! Ôi Thiên Chúa ! Sao Chúa đã bỏ con.

 

1. Bao người thấy con họ đều mỉa mai, họ bỉu môi, họ lắc đầu. Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài gỡ hắn nếu Ngài mến thương.

 

2. Ðứng chung quanh con là đàn ưng khuyển, lũ con đồ bọc lấy con. Chân tay của con chúng đều chọc thủng, có thể đếm hết cả mọi đốt xương.

 

3. Chúng nhìn thấy con họ đều vui vẻ, đem y phục chia với nhau. Tấm áo dài đó thì họ rút thăm. Ôi lạy Chúa, xin đỡ nâng con.

 

4. Tường thuật Chúa con cho các anh em, nơi công hội, ngợi khen Ngài. Xin hãy ngợi khen hỡi nhà Giacóp. Hãy tôn mến Chúa dòng Israel.