Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Dâng Mình Cho Đức Mẹ

 

 

Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép

 

ÐK: Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời, ngày nay con đến khấn dâng trót mình con. Xin đoái thương xem con hầu ngã giữa đời, nhờ Mẹ ra tay cứu giúp xác hồn.

 

1. Khấn dâng Mẹ trót cả cuộc đời, tình yêu, ước muốn, tuổi xuân. Cúi xin Mẹ hãy thương nhận lời, dắt dìu con xa thoát lưới trần.

 

2. Những khi lòng khắc khoải buồn rầu, cùng Mẹ con sẽ thở than. Những khi đời hắt hủi âu sầu, Mẹ thương an ủi đỡ đần.

 

3. Lúc con lìa thoát khỏi thế trần, Mẹ đem đến chốn thảnh thơi. Cõi thiên đường hớn hở vô ngần, bên Mẹ con vui sống suốt

đời.