Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi nhiệm mầu

 

 

Ôi nhiệm mầu

Download PDF

 

ÐK: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

 

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.

 

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế. Và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và từng chiều có Chúa con ngại chi.

 

3. Bỗng có một chiều núi thánh xa xôi nhưng lòng xôn xao. Chắp cánh vàng tìm đến Chúa tin yêu muôn đời không phai. Và từng ngày với Chúa trong tình yêu. Và cuộc đời với Chúa con cùng đi.