Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

O Holy, O Spirit - Lạy Ngôi Ba

 

 

O Holy, O Spirit - Lạy Ngôi Ba

 

O Holy, O Spirit, Spirit of God.
O Holy, O Spirit, Spirit of Love

 

Come Holy, come Spirit, The Lord of Life, the fire of love. Come Holy, come Spirit, Give us your life, give us your love.

Come Holy, come Spirit, The lord of joy, the voice of peace. Come Holy, come Spirit, Give us your joy, give us your peace.

Come Holy, come Spirit, The lord of light, the shining truth. Come Holy, come Spirit, Give us your light, give us your truth.

Tình cha yêu, đầy khoan nhân, vua cả trời đất. Tình thương cha, tình thương con, thánh thần tình yêu.

 

Lạy ngôi ba, xin đến mau, sưởi ấm chúng con, trong lửa yêu mến. lạy ngôi ba, xin đến mau, đổi mới chúng con, trong sạch vẹn tuyền.

 

Lạy ngôi ba, xin đến mau, niềm vui chứa chan, cho đoàn con chúa. lạy ngôi ba, xin đến mau, bình an chứa chan, trong tâm hồn con.

 

Lạy ngôi ba, xin đến mau, bừng lên lửa thiêng, trong tâm hồn nhân thế. lạy ngôi ba, xin đến mau, nguồn chân lý cha, sáng soi hồn con.