Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Mẹ Chúa Vinh Quang

 

 

Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn

 

ÐK: Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn, mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước lưu đày. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát nhịp nhàng, dẫu muôn nguy biến trên đàng, tiếng con ca hát không ngừng.

 

1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên, dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

 

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng, muốn cất bước về nơi cao sang. Bay cao vút lên cõi trời cao, không vương vấn nơi chi trần gian.