Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH XIN CHÚA THÁNH HOÁ HÀNG GIÁO SĨ

 

KINH XIN CHÚA THÁNH HOÁ HÀNG GIÁO SĨ
 
Lạy Chúa Giêsu, là Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, là Mục Tử nhân lành và là nguồn mạch sự sống. Chúa đã qui tụ chúng con vào hàng Linh Mục của Chúa, do ân huệ đặc biệt của Thánh Tâm Chúa,  chớ không do công nghiệp nào của chúng con,  để thoả mãn các ước nguyện, mà ân sủng Chúa ước mong cho tâm hồn chúng con. Xin Chúa rộng ban cho chúng con, những hồng ân do lòng nhân ái phù trợ của Chúa. Lạy Chúa là Ðấng đã tự hiến thánh vì chúng con, để chúng con cũng được thánh hoá trong Chân Lý (Ga 17,19). Xin cho chúng con,  không bao giờ lạc xa Ðường là chính Chúa, nhưng được hiểu biết giáo lý của Chúa, được trung thành thực thi các giáo huấn của luật Chúa. Xin cho chúng con, biết phản chiếu hình ảnh Thánh Tâm rất dịu dàng của Chúa, trong đời sống chúng con, và xin cho chúng con, trong mọi sự, nhờ Chúa và qua Chúa, mà làm đẹp lòng Chúa Cha trên trời.

Xin cho chúng con, biết khôn ngoan sống đời công chính, và xin thêm sức mạnh dũng cảm, để chúng con sống khiết tịnh. Xin Chúa cho tâm hồn chúng con, được đức tin chân thành, cho niềm hy vọng vào của cải đời đời an ủi chúng con, và xin cho ngọn lửa tình yêu của Thánh Tâm Chúa, bừng cháy lên nơi chúng con. Xin cho chúng con, luôn biết tìm suy gẫm Lời Chúa, vì Lời Chúa tràn đầy sự khôn ngoan vĩnh cửu, và nhờ đó, chúng con được nuôi dưỡng, để chúng con cũng nuôi dưỡng lại đoàn chiên. Chúa đã giao phó cho chúng con, Xin Chúa cho chúng con, được hiệp nhất với nhau trong Tin Mừng, để trở thành những nhân chứng của Chúa, nơi xã hội chúng con đang sống.

Sau hết, xin cho chúng con, đừng lo tìm kiếm tư lợi, mà chỉ biết tìm vinh danh Chúa, ngõ hầu chúng con, vẫn giữ được lương tâm trong sạch, và ý chí ngay lành, trong phận vụ chúng con cho đến hơi thở cuối cùng, và khi qua khỏi đời này, chúng con có Chúa là Ðấng đã hướng dẫn, và đồng hành với chúng con ở trần gian, sẽ là phần thưởng muôn đời, trong ánh vinh quang các Thánh. Chúa là Ðấng hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.