Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 14 TN

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

Phụng Vụ Lời Chúa

 Chúa Nhật 14 TN

 

Bài Ðọc I: Dcr 9, 9-10

"Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Ðây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Ðấng công chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1).

Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 8, 9. 11-13

"Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống. Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 10, 17

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 25-30

"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm

 
"Những điều ấylà những điều nào?

 

Có thể đặt nhan đề chung cho Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A tuần này bằng ba chữ: "Những điều ấy", ba chữ được lấy từ câu đầu tiên của Bài Phúc Âm hôm nay.

 

Thật vậy, nếu 3 tuần vừa rồi, Chúa Nhật XI, Chúa Nhật XII và Chúa Nhật XIII, Giáo Hội đã chọn đọc đoạn 10 (không trọn cả đoạn) của Phúc Âm Thánh ký Mathêu cho chu kỳ phụng niên Năm A liên quan đến ơn gọi kèm theo sứ vụ rao giảng của các môn đệ tông đồ (Chúa Nhật Tuần XI), tinh thần và nội dung rao giảng của các vị (Chúa Nhật Tuần XII), và thái độ "đón tiếp" cần có ở nơi thành phần được nghe các môn đệ thừa sai rao giảng (Chúa Nhật Tuần XIV), thì Chúa Nhật Tuần XIV này bao gồm chính chủ thể được các môn đệ thừa sai rao giảng "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16).

 

Đúng thế, "những điều ấy" đây, những điều mà "Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết... mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn" được Chúa Giêsu muốn nói đến trong bài Phúc Âm hôm nay đó chính "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống", Đấng đã khẳng định ngay trong Bài Phúc Âm hôm nay rằng: "không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

 

Chúa Kitô tự mình quả thực là một mầu nhiệm, loài người thiển cận và hạn hữu không thể nào tự mình có thể nhận biết được nếu không được "Cha Thày trên trời đã mạc khải cho biết" (Mathêu 16:17), và cho dù đã được mạc khải cho biết nhưng nếu con người được mạc khải ấy không lấy đức tin mà chấp nhận thì vẫn bị nhầm lạc như thường, như chính bản thân của vị tông đồ Phêrô tuyên xưng chính xác mạc khải thần linh ấy (xem Mathêu 16:23). Bởi thế Chúa Kitô mới nói đến thành phần "những kẻ bé mọn". Tại sao? Nếu không phải tại vì chính đối tượng đức tin, đến cốt lõi của mạc khải thần linh "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

 

Có thể nói "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" là cốt lõi của mạc khải thần linh, bao gồm cả mạc khải Cựu Ước (hướng về và trông đợi "Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống" là tột đỉnh của Lịch Sử Cứu Độ của dân Do Thái) lẫn Tân Ước, cả sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội cho đến tận thế. Chính Chúa Kitô, "vào thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) của mình, cũng đã tự chứng nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét là bản thân Người chính là "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống", bằng chính Cuộc Vượt Qua của Người, từ tử nạn như một "Đức Kitô" Thiên Sai và sống lại như "Con Thiên Chúa hằng sống".

 

Thế nhưng, kinh nghiệm phũ phàng cho thấy, thành phần "những người hiền triết và khôn ngoan", như phái Pharisiêu và luật sĩ thông luật, giữ luật và dạy luật chẳng những không chấp nhận nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét là "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" mà còn âm mưu sát hại Người cho bằng được: "Quí vị tìm Tôi (tức họ rất muốn biết Người là ai và từ đâu đến - xem Gioan 10:24) nhưng quí vị sẽ chết trong tội lỗi của quí vị (bằng cách lên án tử cho Người ngay sau khi Người tự xưng căn tính đích thực của Người để đáp ứng lệnh truyền của vị thượng tế nhân danh Thiên Chúa hỏi Người)" (Gioan 8:21; Mathêu 26:63-64).

 

Sở dĩ thành phần "những người hiền triết và khôn ngoan" thế gian không thể nhận biết nhân vật lịch sử Giêsu Nazzarét "là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống" là vì Người chẳng có tướng Thiên Sai tí nào trước con mắt trần tục và niềm mong đợi giải phóng đầy quyền lực của họ, trái lại, họ lại thấy "Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ", như Bài Đọc 1 hôm nay báo trước và Người quả thực là như thế trước mắt họ khi Người vinh quang tiến vào thành Giêrusalem là giáo đô của dân Do Thái (xem Mathêu 21:1-9).

 

Hiện tượng phủ nhận nhân vật Giêsu Nazarét "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" nơi thành phần "những người hiền triết và khôn ngoan" cũng dễ hiểu thôi, bởi họ sống theo xác thịt và không sống bởi Thánh Thần, đúng như những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong Thư gửi Giáo đoàn Rôma ở Bài Đọc 1 hôm nay, những lời ngài đã vừa nhắc nhủ và vừa cảnh giác tín hữu giáo đoàn này: "Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người"; "nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống".

 

Như thế, thành phần "những kẻ bé mọn" chẳng những được Cha Trên Trời mạc khải cho biết Con của Ngài mà còn có thể chấp nhận mạc khải thần linh của Cha là "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" là vì họ không sống theo xác thịt và nhờ Thánh Thần tác động trong họ. Theo bản chất tự nhiên, họ cũng cảm thấy "khó nhọc và gánh nặng" của cuộc đời trần gian đầy gian nan thử thách, trước sức hấp dẫn của thế gian bên ngoài và khuynh hướng chỉ muốn buông thả bên trong khó lòng mà chống lại được với đủ mọi mưu chước cám dỗ quỉ quyệt của satan và thần dữ.

 

Thế nhưng, chính vì là thành phần "những kẻ bé mọn" mà họ không bao giờ cậy mình, trái lại, họ chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa là Đấng, như Bài Đáp Ca hôm nay xác tín và tuyên xưng: "nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa", "nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa".

 

Nhờ đó, nhờ lòng tin tưởng cậy trông vào một mình Thiên Chúa như thế, mà họ, "những kẻ bé mọn", đã được "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" "nâng đỡ bổ sức cho", đến độ khiến họ có thể dễ dàng "mang lấy ách" của Người là tất cả lề luật cùng giáo huấn trọn lành của Người, bằng tất cả tâm hồn "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" như Người, Đấng "đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự giá" (Philiphê 2:6), một tâm hồn "được bình an" bởi họ thực sự cảm nghiệm thấy "ách của (Người) thì êm ái và gánh của (Người) thì nhẹ nhàng" hợp với tầm vóc nhỏ bé nhưng nội công thâm hậu của họ nhờ quyền lực Thánh Thần ở trong họ. Họ quả đúng như lời Chúa phán trong câu Alleluia hôm nay: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

 

 CNXIV-A.mp3