Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sứ Mệnh của Thánh Thần

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống      

Sứ Mệnh của Thánh Thần

 

  “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp; nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1Cor 12,13).

   Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng đọc và suy gẫm về Sứ Mệnh của Thánh Thần, trích trong khảo luận chống lạc giáo của thánh I-rê-nê giám mục (Bài đọc 2, Kinh Sách, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).

   Khi ban cho các môn đệ quyền làm cho người ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, Chúa Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ; làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (x. Mt 28, 19).

   Thật vậy, Người (Thiên Chúa) đã dùng các Ngôn Sứ mà hứa sẽ đổ Thánh Thần xuống trên các tôi tớ nam nữ để họ tuyên sấm (x. Ge 3,1-2; Cv 2, 17-19). Bởi đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa, nay đã trở thành con người, để cùng với Người quen ở giữa nhân loại (Đó là Đức Giê-su); (Thánh Thần) nghỉ ngơi nơi người ta, sống trong con người Thiên Chúa đã nặn ra từ bụi đất, thi hành ý muốn của Thiên Chúa nơi họ, đổi mới họ, nghĩa là làm cho họ cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là Đức Ki-tô (Đó là mỗi người chúng ta).

    Thánh Lu-ca viết : Trong ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giê-su lên trời, Thánh Thần đã ngự xuống trên các môn đệ. Người có quyền trên mọi dân tộc để đưa họ tới sự sống và khai mở giao ước mới cho họ. Vì thế, các môn đệ dùng mọi thứ tiếng mà đồng thanh hát mừng Thiên Chúa, ( cũng như loan báo những kỳ công của Thiên Chúa), nhờ có Thánh Thần hiệp nhất các chi tộc từ xa cách nhau và dâng lên Chúa Cha của đầu mùa là mọi dân tộc. (x. Cv 2, 1-11)

   Vì thế, chính Chúa đã hứa sai Đấng Bảo Trợ đến để làm cho chúng ta nên xứng hợp với Thiên Chúa. Quả thật, nếu không có nước, thì từ hạt miến khô không thể có nắm bột; cũng chẳng có một tấm bánh được. Thì chúng ta vốn nhiều cũng không thể nên một trong Đức Ki-tô Giê-su, nếu không có Nước từ trời xuống. Và như đất khô nếu không thấm nước, sẽ không sinh hoa kết trái. Thì chúng ta vốn là cây khô cũng chẳng bao giờ sinh hoa kết trái là sự sống, nếu Chúa không để cho mưa từ trời rơi xuống.

   (Nước đó chính là Thánh Thần và Ngày Mưa đó không chỉ là ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mà Ngày nào bí tích Thêm Sức được ban nữa. Con người chúng ta như hạt miến khô, như đất khô, nếu không lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta sẽ không sinh hoa kết trái là sự sống đời đời; sẽ không nên một trong Đức Ki-tô được).

   Quả thật, (nhờ phép rửa), thân xác của chúng ta được kết thành Hội Thánh duy nhất, để khỏi bị hư nát; còn linh hồn thì nhờ Thần Khí. Thần Khí Thiên Chúa ngự trên Chúa Giê-su: Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn; Thần Khí mưu lược và dũng mãnh; Thần Khí hiểu biết và đạo dức; Thần Khí kính sợ Đức Chúa.

   (Đó chính là 7 ơn của Chúa Thánh Thần, mà ai lãnh bí tích Thêm Sức, cũng lãnh được 7 ơn đó).

   Thần Khí đó, Chúa Giê-su lại ban cho Hội Thánh khi từ trời, sai Người như Đấng Bảo Trợ xuống trên khắp thế gian (x. Ga 15,26). “Từ trời” là nơi Sa-tan rơi xuống như một tia chớp như Chúa nói(x. Lc 10, 18). Vì thế, chúng ta cần được Thiên Chúa đổ SƯƠNG xuống để khỏi bị đốt cháy và sinh hoa kết quả. (SƯƠNG đó chính là Chúa Thánh Thần).

   Và ở đâu có kẻ tố cáo ta thì ở đó chúng ta cũng có Đấng Bảo Trợ. (Kẻ tố cáo chúng ta đó là ma quỉ; Đấng Bảo Trợ chúng ta là Thánh Thần).

   Chúa đã trao phó cho Thánh Thần con người bị rơi vào tay kẻ cướp mà chính Người đã xót thương và băng bó thương tích, rồi cho hai quan tiền mang hình đức vua, để nhờ Thánh Thần, một khi nhận được hình ảnh cùng danh hiệu của Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta làm cho quan tiền được giao phó chúng ta sinh lợi thêm nhiều cho Chúa.

   (Điều này chúng ta liên tưởng tới dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành (Lc 10, 29-37). Người bị rơi vào tay kẻ cướp là chính mỗi người chúng ta. Người Sa-ma-ri đó là chính Thánh Thần. Chúa đã trao phó mỗi người chúng ta cho Chúa Thánh Thần, để Người xót thương và băng bó thương tích tội lỗi cho chúng ta. Hai quan tiền của người đời sẽ mang hình đức vua; còn hai quan tiền của Thánh Thần mang hình Chúa Cha và Chúa Con. Nghĩa là nhờ Thánh Thần chúng ta nên con cái Thiên Chúa và nên môn đệ của Đức Ki-tô Giê-su. Chúng ta phải làm cho hai đồng tiền này sinh lợi cho Chúa, tức là chúng ta phải nên thánh thiện và tốt lành trong ơn gọi làm con Chúa và ơn gọi làm mộn đệ của Đức Giê-su).

   Theo tôi, hình ảnh của hai quan tiền đó còn là hình ảnh của hai bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nhờ bí tích Thêm Sức, chúng ta sống đời làm con Thiên Chúa và sống đời làm môn đệ của Đức Giê-su.

   Chúng ta những người tín hữu Ki-tô, đã chịu Phép Rửa và Thêm Sức, trong Giáo Hội, chúng ta hãy cầu nguyện và giúp đỡ nhau để sống đời làm Con Chúa; sống đời làm môn đệ của Đức Giê-su và sinh nhiều hoa trái tốt lành và thánh thiện. Đồng thời, qua đời sống chứng tá của mình, chúng ta cũng góp phần thi hành lệnh truyền : “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” của Đức Giê-su Ki-tô.

   Lưu ý, phần trong ngoặc đơn (....) là chú thích của người viết.

 

 Lm. Bosco Dương Trung Tín