Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ Hiện Xuống tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhưng không có khách hành hương

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ Hiện Xuống tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhưng không có khách hành hương

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để cử hành Thánh lễ Ngũ Tuần vào Chúa Nhật lúc 10 giờ sáng, giờ Roma. Ngài đã không cử hành nghi thức phụng vụ bên trong Vương cung Thánh đường kể từ Chúa Nhật Phục Sinh.

 

Trong khi ngài trở lại vương cung thánh đường, tín hữu vẫn không thể tham gia vào buổi lễ. Đức thánh Cha vì thế sẽ cử hành Thánh Lễ cùng với các cộng tác viên gần nhất của mình mà không có khách hành hương.

 

Kết thúc Thánh Lễ, Ngài trở lại cửa sổ trong Điện Tông Tòa để nguyện Kinh Truyền Tin. Ngài đã không cầu nguyện buổi trưa từ cửa sổ này kể từ đầu tháng Ba.

 

Mọi người cũng sẽ ở trong công trường phía bên dưới, duy trì sự cách ly xã hội, đeo mặt nạ và chờ đợi ngài ban phép lành Tòa Thánh. Đây là Chúa Nhật thứ hai mà khách hành hương có thể cầu nguyện với Đức Thánh Cha từ Công trường Thánh Phêrô.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn